Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 36kWORD 17k
19 juni 2003
E-2182/2003

SKRIFTLIG FRÅGA E-2182/03

från Maurizio Turco (NI), Marco Pannella (NI), Marco Cappato (NI), Benedetto Della Vedova (NI), Gianfranco Dell'Alba (NI) och Olivier Dupuis (NI)

till kommissionen


  Angående: Kränkning av yttrandefriheten i Vietnam

 Skriftligt svar 

Av ett meddelande från pressbyrån Misna den 18 juni framgår att den vietnamesiske läkaren Phan Hong Son dömts till tretton års fängelse och tre års husarrest som skall avtjänas efter fängelsestraffet, anklagad för att ha samlat in upplysningar och handlingar från annat land för att användas mot den socialistiska staten Vietnam. Läkaren arresterades den 27 mars 2002 efter att ha översatt en artikel med rubriken ”Vad är demokrati?” som han hittat på det amerikanska utrikesministeriets webbplats, och som han därefter skickat till vänner och tjänstemän i Vietnam. Son hade dessutom skrivit ett öppet brev som offentliggjordes på Internet, i vilket han protesterade mot att hans bostad undersökts och att hans dator beslagtagits.

 

Mot denna bakgrund ombeds kommissionen besvara följande frågor:

 

- Vilken information förfogar kommissionen över när det gäller fallet doktor Phan Hong Son?

- Vilken typ av påtryckningar tänker kommissionen utöva mot regeringen i Hanoi för att utverka ett omedelbart frisläppande av doktor Phan Hong Son, som enbart gjort sig skyldig till att ha översatt till sitt eget språk och spridit ett dokument om demokrati?

- På ett mer generellt plan, vilka initiativ tänker kommissionen ta för att förmå den vietnamesiska regimen att avstå från att vidta åtgärder (såsom att upphäva yttrandefriheten) som öppet kränker de internationella konventioner som undertecknats av Vietnam, samt andan och bokstaven i samarbetsavtalet mellan Vietnam och EU?

 

Frågans originalspråk: ITEGT C 51 E, 26/02/2004
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy