Parlementaire vraag - E-2183/2003Parlementaire vraag
E-2183/2003

Nog meer schendingen van de godsdienstvrijheid en wettelijke beperkingen van de godsdienstbeoefening in Wit-Rusland

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2183/03
van Maurizio Turco (NI)
aan de Commissie

- Op 1 juni is een geroep gewapende politiemannen 's avonds binnengevallen in een privé-woning in de hoofdstad Minsk en heeft daar een hindoeïstisch meditatie-ritueel onderbroken;

 

- de leider  van de groep, Natalya Solovyova, heeft verklaard dat deze inval precies een week na een soortgelijke inval in een ander deel van de stad heeft plaatsgevonden;

 

- de hindoeïstische gemeenschap is niet beboet voor deze bijeenkomsten, maar is bedreigd met gerechtelijke maatregelen, waaronder gevangenneming, aangezien deze gemeenschap door de politie is bestempeld als een sekte;

 

- de autoriteiten hebben zich nooit op de wet beroepen als rechtsgrondslag voor een rechtvaardiging van de inval;

 

- de groep heeft vergeefs gepoogd zich te laten registreren vóór de inwerkingtreding van de meer restrictieve Wet op de godsdiensten van afgelopen november;

 

- geen enkele functionaris voor nationale of lokale godsdienstzaken - waaronder Alla Ryabitseva, hoofd van de afdeling etnische en religieuze zaken van Minsk - heeft uitleg gegeven over de reden van de gewapende onderbrekingen van de bijeenkomsten.

 

Kan de Commissie - gezien het bovenstaande en de uitstekende samenwerkingsbetrekkingen tussen de Europese Unie en Wit-Rusland op economisch en commercieel gebied - mededelen:

 

- of zij op de hoogte is van de hierboven uiteengezette feiten?

- welke initiatieven in het kader van de samenwerking een serieus en doeltreffend middel zouden kunnen zijn om Wit-Rusland ertoe te brengen de godsdienstvrijheid te eerbiedigen?