Parlamentsfråga - E-2183/2003Parlamentsfråga
E-2183/2003

Fortsatta kränkningar av församlingsfriheten och rättsliga hinder för religiös verksamhet i Vitryssland

SKRIFTLIG FRÅGA E-2183/03
från Maurizio Turco (NI)
till kommissionen

-  På kvällen den 1 juni trängde en grupp beväpnade poliser in i en privat lägenhet i huvudstaden Minsk och avbröt en hinduisk meditationsritual.

 

- Gruppens ledare, Natalya Solovyova, bekräftar att detta skedde exakt en vecka efter det att ett liknande meditationsmöte störts på annan plats i staden.

 

-  Den hinduiska församlingen bötfälldes för att ha samlats, men den hotades med ytterligare rättsliga åtgärder, bland annat fängelsestraff, eftersom polisen betraktade den som en sekt.

 

-  I inget av detta fall hänvisade myndigheterna till lagen som rättslig grund för att rättfärdiga sina åtgärder.

 

-  Gruppen hade utan framgång försökt registrera sig innan den restriktivare religionslagen trädde i kraft i november förra året.

 

- Ingen tjänsteman med ansvar för nationella eller lokala religiösa frågor, bland andra Alla Ryabitseva, chef för avdelningen för etniska och religiösa frågor i Minsk, har lämnat någon förklaring till motiven för de väpnade tillslagen mot dessa möten.

 

Mot bakgrund av de mycket goda samarbetsförbindelserna mellan Europeiska unionen och Vitryssland när det gäller ekonomi och handel ombeds kommissionen besvara följande frågor:

 

- Är den medveten om de uppgifter som lämnas ovan?

- Vilka initiativ när det gäller samarbetsförbindelserna skulle kunna utgöra ett seriöst och effektivt instrument för att förmå Vitryssland att respektera religionsfriheten?