Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 37kWORD 17k
19. juni 2003
E-2184/2003

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-2184/03

af Maurizio Turco (NI)

til Kommissionen


  Om: Yderligere krænkelser af religionsfriheden i Turkmenistan

 Skriftlig besvarelse 

-  De turkmenske myndigheder har nægtet at registrere alle ikke-russiske og ikke-muslimske samfundsgrupper. Alle ikke-registrerede religiøse aktiviteter betragtes som illegale og kontrolleres under alle omstændigheder af den 6. afdeling i det nationale sikkerhedsudvalg (KNB, tidligere KGB);

 

- i slutningen af maj har to Hare Krishna-møder været genstand for indblanding fra myndighederne i Turkmenistan. Under en indtrængen i en landsby i nærheden af Mari blandede officererne sig i ceremonien for at filme de troende; i hovedstaden Ashgabad er en operativ gruppe fra indenrigsministeriets deling under ledelse af oberst Byashim Taganov trængt ind i huset hos en troende, Gaurabhakta Devi Dasi, og uden noget mandat til at foretage inspicering fjernede den ikoner og beslaglagde religiøst materiale. Den pågældende kvinde blev arresteret sammen med to andre troende. To af de tre personer blev idømt bøder og truet med forvisning fra hovedstaden, mens den tredje på barbarisk vis blev slået og truet med sagsanlæggelse for en kriminel handling. Oberst Taganov nægter at være involveret i denne hændelse;

 

-  den 31. maj blev Guzelya Syraeva, efter at de lokale myndigheder var trængt ind i et privat hus, idømt bøde, fordi hun var blevet grebet på fersk gerning, mens hun var forsamlet med andre medlemmer af et ikke-registreret protestantisk trossamfund. Syraeva har senere været udsat for pression fra myndighedernes side for at få hende til at opgive sit arbejde som børnehavelærer i Abadan. Myndighederne truede med at fjerne børnehavens leder, Tazegyul Nurieva, fra hendes stilling, hvis hun ikke afskedigede Syraeva. De to personer har også været udsat for pression fra undervisningsministeriets side;

 

- den 13. juni brød politiet ind i en privat lejlighed, hvor baptistiske troende var i færd med at bede. Alle tilstedeværende blev forhørt i flere timer. Politiets leder, Alaverdy Khudoberdiev, forsvarede aktionen ved at sige, at ikke-registrerede organisationers aktiviteter er ulovlige, men i virkeligheden forbyder den turkmenske religionslov ikke de ikke-registrerede religiøse organisationers aktiviteter. Dieter Matthei, politisk tjenestemand ved Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE), har redegjort for de vanskeligheder, der har været for at få de lokale myndigheder til at udlevere rapporterne om denne indgriben.

 

Kan Kommissionen på denne baggrund besvare følgende spørgsmål:

 

- har den kendskab til de alvorlige og vedvarende krænkelser af religionsfriheden i Turkmenistan og til de nævnte omstændigheder?

 

- hvilke initiativer agter den at iværksætte eller tilskynde til for at øve pression på myndighederne i Turkmenistan, så de sikrer religionsfriheden i landet?

 

Forespørgslens originalsprog: IT 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik