Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 35kWORD 17k
19 juni 2003
E-2184/2003

SKRIFTLIG FRÅGA E-2184/03

från Maurizio Turco (NI)

till kommissionen


  Angående: Ytterligare kränkningar av religionsfriheten i Turkmenistan

 Skriftligt svar 

-  De turkmenistanska myndigheterna vägrar bevilja registrering av församlingar som inte är ryska eller muslimska. All religiös verksamhet som inte registrerats betraktas som illegal och övervakas under alla omständigheter av sjätte avdelningen inom kommittén för nationell säkerhet (KNB, f.d. KGB).

 

- I slutet av maj blev två möten med Hare Krishna föremål för de turkmenistanska myndigheternas uppmärksamhet. I en by i närheten av Mari trängde sig tjänstemän in bland deltagarna i en ceremoni för att filma medlemmarna. I huvudstaden Ashgabad genomförde samtidigt en operativ grupp inom divisionen från ministeriet för inrikes frågor under ledning av översten Byashim Taganov husrannsakan i bostaden hos en av församlingsmedlemmarna, Gaurabhakta Devi Dasi, och utan något tillstånd om husrannsakan avlägsnades ikoner och beslagtogs religiöst material. Kvinnan arresterades tillsammans med ytterligare två troende. Av de tre dömdes två till böter och hotades med deportation från huvudstaden, den tredje misshandlades barbariskt och hotades med rättsliga åtgärder. Överste Taganov förnekar all inblandning i händelsen.

 

-  Efter en husrannsakan i en privat bostad bötfälldes Guzelya Syraeva den 31 maj av de lokala myndigheterna för att ha överraskats medan hon var tillsammans med andra medlemmar av en icke registrerad protestantisk församling. Därefter utsattes Syraeva för påtryckningar från myndigheternas sida om att lämna sitt arbete som lärare vid förskolan i Abadan. Myndigheterna hotade att avskeda chefen för förskolan, Tazegyul Nurieva, om hon inte avskedade Syraeva. De båda utsattes för påtryckningar även från utbildningsministeriet.

 

- Den 13 juni trängde polisen in i en privatlägenhet där baptister förrättade bön. Samtliga närvarande förhördes under flera timmar. Polischefen Alaverdy Khudoberdiev försvarade insatsen genom att säga att verksamhet i organisationer som inte är registrerade är olagliga, men i själva verket förbjuder den turkmenistanska lagen om religionsfrihet inte aktiviteter i religiösa organisationer som inte är registrerade. Dieter Matthei, politisk tjänsteman vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, har berättat om svårigheterna han stött på hos de lokala myndigheterna för att få tillgång till rapporterna om dessa insatser.

 

Kommissionen ombeds mot bakgrund av ovanstående besvara följande frågor:

 

- Är kommissionen medveten om de allvarliga och fortgående kränkningarna av religionsfriheten i Turkmenistan och de händelser som anges ovan?

 

- Vilka initiativ tänker kommissionen ta eller stödja för att utöva påtryckningar på myndigheterna i Turkmenistan så att de garanterar religionsfriheten i landet?

 

Frågans originalspråk: IT 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy