Parlementaire vraag - E-2250/2003Parlementaire vraag
E-2250/2003

Schending van de godsdienstvrijheid in China. Arrestatie van pater Lu Xiaozhou, priester van de "clandestiene" katholieke kerk

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2250/03
van Maurizio Turco (NI), Marco Pannella (NI), Marco Cappato (NI), Benedetto Della Vedova (NI), Gianfranco Dell'Alba (NI) en Olivier Dupuis (NI)
aan de Commissie

Het katholieke persbureau "Uca News" heeft bericht dat op 16 juni jongstleden pater Lu Xiaozhou, een priester van de "clandestiene" katholieke kerk, is gearresteerd in Wenzhou (1.416 kilometer ten zuiden van Peking), terwijl hij op weg was naar het ziekenhuis om zieken te verzorgen. Tijdens de middag van dezelfde dag heeft de politie zijn woning doorzocht en al zijn bezittingen in beslag genomen. Op 17 juni is pater Lu Xiaozhou overgebracht naar het Bureau voor godsdienstzaken om hem daar een brief te laten ondertekenen waarin hij verklaart te zullen toetreden tot de Patriottische katholieke vereniging, die door de regering wordt erkend. Volgens het persbureau wordt de priester waarschijnlijk pas vrijgelaten wanneer hij dit document heeft ondertekend. Dit voorval doet zich voor enkele dagen na de arrestatie van twaalf protestanten van de clandestiene christelijke kerk in een dorp van de provincie Yunnan.

 

-  Kan de Commissie in het licht van het voorafgaande mededelen over welke informatie zij beschikt over de zoveelste schending van de godsdienstvrijheid, die is verankerd in artikel 18 van de Universele Verklaring van de rechten van de mens?

 

-  Wat denkt zij te ondernemen met het oog op de onmiddellijke vrijlating van de katholieke priester en de twaalf protestanten die in juni zijn gearresteerd?

 

-  Is zij voornemens om bij de Chinese regering een officiële veroordeling in te dienen van de intimidatiepraktijken die worden georganiseerd door de Bureaus voor godsdienstzaken en die tot doel hebben de gelovigen van de clandestiene kerken ertoe te dwingen hun geloof af te zweren en toe te treden tot de officieel door de overheid erkende kerken?

 

PB C 78 E van 27/03/2004