Parlementaire vraag - E-2359/2003(ASW)Parlementaire vraag
E-2359/2003(ASW)

    Antwoord van de heer Patten namens de Commissie

    De bescherming van Servische, orthodoxe monumenten in Kosovo baart de internationale gemeenschap aanzienlijke zorgen. De Commissie veroordeelt de aanvallen op zulke cultuurmonumenten krachtig. Zij verheugt zich evenwel over het feit dat de KFOR, de NAVO-vredesmacht, een aanzienlijk aantal troepen heeft ingezet voor de bescherming van het culturele erfgoed in Kosovo.

    De Commissie steunt de inspanningen van de missie van de Verenigde Naties in Kosovo om democratische instellingen in het leven te roepen die de weg wellicht effenen voor een verzoening van alle gemeenschappen. Dit is van doorslaggevend belang om het geweld te verminderen en een multi-etnisch en tolerant Kosovo op te bouwen.

    De Commissie heeft meer in het bijzonder het internationaal civiel bestuur (de VN-missie in Kosovo - UNMiK) en de voorlopige autonome structuren (PISG) in Kosovo aangemoedigd om bij de prioriteiten inzake wederopbouw van openbare gebouwen en investeringen, in het kader van de geconsolideerde begroting van Kosovo, waaraan de Gemeenschap bijdraagt, de financiering op te nemen van het herstel van de beschadigde cultuurmonumenten. Deze maatregel zou het belang van deze kwestie benadrukken en de politieke leiders en de Kosovaarse samenleving stimuleren zich verantwoordelijk te voelen voor de oplossing van dit probleem.

    De Commissie is daarom niet voornemens om zich zelf, met communautaire middelen, bezig te houden met de wederopbouw van religieuze gebouwen in Kosovo. Vermeldenswaard is evenwel dat de Commissie, op initiatief van Voorzitter Prodi en met de steun van het voor onderwijs en cultuur verantwoordelijke Commissielid, bijdraagt in de financiering van een "geïntegreerd herstelprogramma (IRPP)/gezamenlijke actie voor een onderzoek van het architectonisch en archeologisch erfgoed (met inbegrip van het religieus erfgoed van alle godsdiensten)" en de opstelling van een prioriteitenlijst van monumenten en sites op de Balkan die dringend aan herstel en restauratie toe zijn. Deze gezamenlijke actie wordt ontwikkeld in het kader van het Regionale programma voor cultureel en natuurlijk erfgoed in Zuidoost-Europa, dat tussen 2003 en 2005 door de Raad van Europa wordt uitgevoerd en een zeer nuttige informatiebron zal zijn om de deelneming van de autoriteiten, de donors en de internationale organisaties die op dit terrein werkzaam zijn te bevorderen.