Parlamentsfråga - E-2359/2003(ASW)Parlamentsfråga
E-2359/2003(ASW)

Svar från Christopher Patten på kommissionens vägnar

Världssamfundet oroar sig mycket för skyddet av serbisk-ortodoxa religiösa platser i Kosovo. Kommissionen fördömer starkt attackerna mot dessa platser och ser med tillfredsställelse på att den Nato-ledda fredsbevarande styrkan i Kosovo (KFOR) tillhandahåller betydande styrkor åt skyddet av de platser i Kosovo som tillhör kulturarvet.

Kommissionen stöder de insatser som görs av Förenta nationernas uppdrag i Kosovo för att upprätta demokratiska institutioner vilka borde bana väg för försoning mellan samtliga folkgrupper. Detta är den viktigaste metoden för att minska våldet och bygga upp ett multietniskt Kosovo som präglas av tolerans.

Mera specifikt har kommissionen uppmanat den internationella civila förvaltningen i Kosovo (Förenta nationernas uppdrag i Kosovo - Unmik) och övergångsorganen för självstyre att i Kosovos konsoliderade budget, till vilken gemenskapen bidrar, ta upp anslag för reparation av de skadade platserna som en av prioriteringarna för offentlig återuppbyggnad och offentliga investeringar. Detta skulle visa att denna fråga är viktig och att det politiska ledarskapet och Kosovos samhälle tar mera ansvar för detta problem.

Kommissionen avser således inte själv att med bidrag från gemenskapens budget återställa några religiösa byggnader i Kosovo. Det kan dock nämnas att kommissionen, på initiativ av ordförande Prodi och med stöd av kommissionsledamoten med ansvar för utbildning och kultur, samfinansierar en ”Integrerad plan för återuppbyggnadsprojekt (IRPP)/Gemensam åtgärd för undersökning av arkitekturarvet och det arkeologiska arvet (inklusive samtliga samfunds religiösa arv)” samt upprättandet av en prioriteringslista över monument och platser i Balkan vars bevarande eller återställande brådskar. Denna gemensamma åtgärd genomförs inom ramen för det regionala program för kultur- och naturarv i sydöstra Europa som Europarådet fastställt för perioden 2003–2005 och kommer att utgöra en mycket värdefull informationskälla som kan uppmuntra myndigheter, givare och internationella organ att göra insatser på detta område.