Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 38kWORD 17k
10 juli 2003
E-2426/2003

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2426/03

van Maurizio Turco (NI)

aan de Commissie


  Betreft: Harmonisatie van de belasting over de inkomsten uit spaargelden van burgers van de Europese Unie in een ander dan hun eigen land

 Schriftelijk antwoord 

Op de Top van Feira van 19-20 juni 2000 kwamen de ministers van Financiën van de EU tot een akkoord over de harmonisatie van de belasting over de opbrengsten van spaargelden waarbij vanaf 2011 alle EU-lidstaten automatisch informatie gaan uitwisselen.

 

Op 21 januari 2003 hebben de ministers van Financiën van de EU een politiek akkoord geparafeerd, dat gekoppeld is aan de voorwaarde dat ook derde landen gelijkaardige maatregelen nemen. In dat akkoord wordt overeengekomen dat:

a)  vanaf 1 januari 2004 twaalf lidstaten beginnen met de automatische uitwisseling van informatie;

b)  Luxemburg, Oostenrijk en België zullen met de automatische uitwisseling van informatie beginnen "indien en zodra" de Raad unaniem vaststelt dat Zwitserland, de VS, Liechtenstein, Andorra, San Marino en Monaco meedoen met de uitwisseling van informatie overeenkomstig de criteria die in 2002 zijn vastgesteld door de OESO, die ook een omschrijving geeft van de strafrechtelijke en civielrechtelijke belastingmisdrijven en fraude.

 

Op 3 juni 2003 hebben de ministers van Financiën van de EU een overeenkomst dienaangaande gesloten met Zwitserland.

 

Kan de Commissie mij antwoorden op de volgende vragen:

  1. Waarom ontbreekt Vaticaanstad op de lijst van derde landen, ofschoon:

a)  e Centrale Bank, het "Istituto Opere di religione" (IOR), geen lid is van welk internationaal controleorgaan dan ook;

b)  et IOR indirect deelneemt aan de betalingssystemen van de eurozone - het IOR beschikt over twee toegangen via twee grote banken, een Duitse en een Italiaanse, die op hun beurtdeel uitmaken van het systeem - zodat het ontsnapt aan de controle door de bankautoriteiten, die alleen geldt voor de instellingen die direct aan het systeem deelnemen;

c)  Vaticaanstad geen wetgeving heeft inzake het witwassen van geld;

d)  Vaticaanstad weigert deel te nemen aan het akkoord betreffende de uitwisseling van informatie op basis van de criteria die in 2002 zijn vastgesteld door de OESO, die ook een omschrijving geeft van de strafrechtelijke en civielrechtelijke belastingmisdrijven en fraude;

e)  Vaticaanstad herhaaldelijk verwikkeld was in financiële schandalen, maar altijd de dans is ontsprongen dank zij het Concordaat met de Italiaanse staat, dat de katholieke hiërarchie volstrekte straffeloosheid garandeert?

 

  1. Welke regeling zal gelden voor de overzeese gebieden, met name de Britse? Wat is de huidige positie - afgezien van Zwitserland dat na onderhandelingen een overeenkomst heeft bereikt - van de VS, Liechtenstein, Andorra, San Marino en Monaco betreffende de uitwisseling van informatie op basis van de OESO-parameters van 2002?

 

  1. Kan de Commissie bevestigen dat, ten minste tot in 2011, in Luxemburg, Oostenrijk en  België het bankgeheim blijft bestaan en op welke voorwaarden kan het eventueel ook nog daarna blijven bestaan?

 

 

Oorspronkelijke taal van de vraag: ITPB C 65 E van 13/03/2004
Juridische mededeling - Privacybeleid