Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-2486/2003Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-2486/2003

Παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας στο Ουζμπεκιστάν έναντι πολιτών Αντβεντιστικού δόγματος και μελών της Προτεσταντικής Εκκλησίας της Ασίας

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-2486/03
υποβολή: Maurizio Turco (NI)
προς την Επιτροπή

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

-  πέντε μήνες μετά από εισδρομή στη μικρή τους συνάθροιση στο Nukus, πρωτεύουσα του Karakalpakstan, αυτόνομης δημοκρατίας του βορειοδυτικού τμήματος του Ουζμπεκιστάν και άνω των δυο μηνών αφού τους επεβλήθη πρόστιμο, μια ομάδα Αντβεντιστών κλητεύθηκε να εμφανισθεί στο δικαστήριο του Nukus στις 20 Ιουλίου 2003-07-21·

-  ο εισαγγελέας του Nukus Sultan Ibragimov, αρνείται να παράσχει πληροφορίες ως προς τους λόγους της κλήτευσης αυτής·

-  ο αρμόδιος θρησκευτικών υποθέσεων, Nurula Jamalov, παραδέχθηκε ότι το υλικό που κατεσχέθη στους Αντβεντιστές κατά την εισδρομή δεν θα καταστεί γνωστό στο Ουζμπεκιστάν·

-  στις 21 Ιουνίου 2003, η Nelya Denisova, μέλος της Προτεσταντικής Εκκλησίας της Ασίας, ανακρίθηκε από αξιωματικό της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφαλείας (πρώην KGB). Η ΥΕΑ απαγόρευσε στη γυναίκα να δημοσιοποιήσει το περιεχόμενο της ανάκρισης·

-  η Προτεσταντική Εκκλησία της Ασίας δεν έχει ακόμη κατορθώσει να καταγραφεί καθιστάμενη έτσι νόμιμη, γιατί το άρθρο 8 του νόμου περί θρησκείας του Ουζμπεκιστάν απαιτεί ειδική θρησκευτική παιδεία για τον ιερέα.

 

Έχοντας επίσης υπόψη τις άριστες σχέσεις συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Ουζμπεκιστάν σε οικονομικό και εμπορικό επίπεδο·

-  Θα μπορούσε η Επιτροπή να αναφέρει εάν τελεί εν γνώσει των σοβαρών και διαρκών παραβιάσεων της θρησκευτικής ελευθερίας στο Ουζμπεκιστάν και των γεγονότων που καταγγέλθηκαν;

-  Ποιες πρωτοβουλίες, στο πλαίσιο των σχέσεων συνεργασίας, θα μπορούσαν κατά τη γνώμη της Επιτροπής να αποτελέσουν ενα σοβαρό και αποτελεσματικό μέσον που θα ωθούσε το Ουζμπεκιστάν να σεβασθεί τη θρησκευτική ελευθερία;