Parlamentsfråga - E-2486/2003Parlamentsfråga
E-2486/2003

Kränkningar av religionsfriheten i Uzbekistan riktade mot adventister och medlemmar i den asiatiska protestantiska kyrkan

SKRIFTLIG FRÅGA E-2486/03
från Maurizio Turco (NI)
till kommissionen

Fem månader efter razzian mot en liten församling i Nukus, huvudstad i Karakalpakstan, en autonom republik i nordvästra Uzbekistan, och mer än två månader efter att ha bötfällts, har en grupp adventister fått en kallelse att inställa sig inför rätta den 20 juli 2003.

 

Åklagaren i Nukus, Sultan Ibragimov, vägrar att redogöra för skälen till denna kallelse.

 

Nurula Jamalov, ansvarig tjänsteman för religiösa frågor, har medgivit att det material som beslagtagits i samband med razzian mot adventisterna inte skall distribueras i Uzbekistan.

 

Den 21 juni 2003 förhördes Nelya Denisova, medlem i den asiatiska protestantiska kyrkan, i fyra timmar av en tjänsteman från den nationella säkerhetstjänsten (fd. KGB). Säkerhetstjänsten har förbjudit kvinnan att avslöja uppgifter från och om förhöret.

 

Den asiatiska protestantiska kyrkan har fortfarande inte lyckats göra den registrering som skulle göra den laglig då det i artikel 8 i den uzbekiska religionslagen krävs en särskild religionsutbildning för präster.

 

Beaktas bör också de utmärkta förbindelserna mellan Europeiska unionen och Uzbekistan när det gäller ekonomiskt samarbete och handel.

 

Skulle kommissionen kunna upplysa om den känner till de allvarliga och ihållande överträdelserna av religionsfriheten i Uzbekistan och de uppgifter som beskrivits ovan?

 

Vilka initiativ inom ramen för samarbetet skulle enligt kommissionens uppfattning kunna utgöra ett seriöst och effektivt medel för att förmå Uzbekistan att respektera religionsfriheten?