Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-2586/2003Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-2586/2003

Nye oplysninger vedrørende støtte til medlemsstaternes eksport af landbrugsvarer til Vatikanstaten

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-2586/03
af Maurizio Turco (NI)
til Kommissionen

Som svar på mine forespørgsler nr. E-1477/03[1] - E-1480/03[2] vedrørende støtte til medlemsstaternes eksport af landbrugsvarer til Vatikanstaten oplyste kommissær Fischler den 21. maj 2003, at Kommssionen var i færd med at indhente de oplysninger, der var nødvendige for at besvare spørgsmålet, og at den ville meddele resultatet af sine efterforskninger, så snart det forelå.

 

Jeg har desuden haft en brevveksling med de italienske toldmyndigheder, som er blevet bedt om at besvare de samme spørgsmål som dem, der blev rettet til Kommissionen, og som den 27. maj svarede, at alle de ønskede oplysninger desværre ikke var disponible, men at man kunne oplyse følgende:

 

-  antallet af potentielt begunstigede personer i 1989 var ca. 32.600

 

-  det fremgår af oplysninger fra toldmyndighederne i Rom, at Vatikanstaten i 2001 importerede i alt 548.925 kg kød og 288.351 kg mejeriprodukter, medens det fra Vatikanstaten selv oplyses, at importen var på henholdsvis 505.553 kg og 271.699 kg i 2001 og 712.232/293.543 kg i 2000

 

-  hvad angår eksporten fra Italien til Vatikanet fremgår det af det toldvæsenets oplysninger, at Italien alene har eksporteret følgende mængder:

a) kød: 1998: 250.473 kg ; 1999: 1.254.200; 2000: 386.832 kg ; 2001: 377.028 kg ;

b) sukker: 1998: 71.040 kg ; 1999: 695.500 kg

 

Sammenligner man tallene for Italiens eksport til Vatikanet, som er blevet bekræftet af det italienske toldvæsen (kilde: Datawarehouse, MERCE-systemet) og af databasen CATS, fremgår det med hensyn til importen af kød fra Italien, at Vatikanet

 

-  i 1998 importerede 250.473 kg uden EU-støtte, hvorved man gav afkald på ca. 169.000 euro

-  i 1999 importerede 1.254.200 kg, heraf kun 377.028 kg med EU-støtte, hvorved man gav afkald på ca. 556.000 euro

-  i 2001 importerede 377.028 kg, heraf kun 18.677,300 kg med EU-støtte, hvorved man gav afkald på ca. 240.000 euro.

 

Kommissionen bedes på den baggrund besvare følgende:

 

-  Hvor langt er den kommet med sine ovennævnte undersøgelser?

-  Hvilken teknisk begrundelse findes der for at give afkald på EU-støtte?

-  Mener den ikke, at de ovennævnte mangler og de stadig mere evidente uoverensstemmelser med oplysningerne fra de forskellige institutionelle kilder udgør et alvorligt troværdighedsproblem for disse og kan bunde i en eventuel svindel med fællesskabsmidler, eller kan den allerede nu afvise denne mulighed?

 

EFT C 78 E af 27/03/2004