Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-2586/2003Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-2586/2003

Νέα στοιχεία σχετικά με τις επιστροφές εξαγωγών για τα γεωργικά προϊόντα από τα κράτη μέλη προς το Κράτος Πόλη του Βατικανού

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-2586/03
υποβολή: Maurizio Turco (NI)
προς την Επιτροπή

Εξ όσων προκύπτουν, μετά τις ερωτήσεις E-1477/03[1] έως E-1480/03[2] σχετικά με τις επιστροφές εξαγωγών για τα γεωργικά προϊόντα από τα κράτη μέλη προς το Κράτος Πόλη του Βατικανού (SCV), ο Επίτροπος Fischler απάντησε στις 21 Μαΐου 2003 ότι η Επιτροπή συλλέγει τις αναγκαίες πληροφορίες προκειμένου να μπορέσει να απαντήσει στο ερώτημα και δεν θα παραλείψει να ανακοινώσει το αποτέλεσμα των ερευνών της το συντομότερο δυνατόν.

 

Εξάλλου, κατόπιν αλληλογραφίας με την Τελωνειακή Υπηρεσία της Ιταλικής Δημοκρατίας – από την οποία εζητούντο τα ίδια στοιχεία που ζητήθηκαν και από την Επιτροπή – στις 27 Μαΐου ελήφθη η απάντηση ότι δυστυχώς δεν ήσαν διαθέσιμα όλα τα στοιχεία και από τα διαθέσιμα στοιχεία προέκυπτε ότι:

-  οι δυνάμει επωφελούμενοι που επισημάνθηκαν το 1989 "ανέρχονται κατά μέσο όρο σε 32.600 άτομα"·

-  "βάσει των στοιχείων που ελήφθησαν από το Τελωνείο Ρώμης Ι τα οποία διασταυρώθηκαν με πληροφορίες από την Πόλη του Βατικανού προέκυψε ότι το SCV εισήγαγε το 2001 548.925 κιλά κρέατος και 288.351 κιλά γαλακτοκομικών προϊόντων ενώ τα στοιχεία που παρέσχε το Βατικανό ανέφεραν αντιστοίχως εισαγωγή 505.553 και 271.600 κιλών για το 2001 και 712.232 και 293.543 κιλά για το 2000·

-  όσον αφορά μόνο τις εξαγωγές από την Ιταλία προς το Βατικανό, το ιταλικό τελωνειακό σύστημα αναφέρει ότι μόνο η Ιταλία εξήγαγε:

α) κρέας: 1998, 250.473 κιλά· 1999, 1.254.200 κιλά· 2000, 386.832 κιλά· 2001, 377.028 κιλά·

β) ζάχαρη: 1998, 71.040 κιλά· 1999, 695.500 κιλά.

 

Συγκρίνοντας τα στοιχεία των εξαγωγών της Ιταλίας προς το Βατικανό, όπως εξακριβώθηκαν από το ιταλικό τελωνειακό σύστημα (Πηγή δεδομένων - Datawarehouse- Σύστημα MERCE) και από το σύστημα CATS προκύπτει ότι, όσον αφορά τις εισαγωγές κρέατος από την Ιταλία, το Βατικανό

-  το 1998 εισήγαγε 250.473 κιλά χωρίς την προβλεπόμενη κοινοτική ενίσχυση, μη λαμβάνοντας περίπου 169.000 ευρώ·

-  το 1999 εισήγαγε 1.254.200 κιλά εκ των οποίων μόνο τα 377.028 κιλά με κοινοτική ενίσχυση, μη λαμβάνοντας περίπου 556.000 ευρώ·

-  το 2001 εισήγαγε 377.028 κιλά εκ των οποίων μόνο 18.677,300 κιλά με κοινοτική ενίσχυση, μη λαμβάνοντας περίπου 240.000 ευρώ.

 

Μπορεί η Επιτροπή να γνωστοποιήσει

-  σε ποιο σημείο βρίσκεται η έρευνα ως προς τις απαντήσεις των προαναφερθεισών ερωτήσεων;

-  ποιοι είναι οι τεχνικοί λόγοι που αιτιολογούν τη μη λήψη κοινοτικής ενίσχυσης;

-  δεν θεωρεί ότι οι ελλείψεις και οι όλο και πιο καταφανείς ασυμφωνίες μεταξύ των στοιχείων των διαφορετικών θεσμικών πηγών αποτελούν σοβαρό πρόβλημα για την αξιοπιστία των ιδίων και θα ήταν δυνατόν να απορρέουν από πιθανές απάτες σε βάρος των οικονομικών της Κοινότητας, ή είναι ήδη σε θέση να αρνηθεί το ενδεχόμενο αυτό;

 

 

ΕΕ C 78 E, 27/03/2004