Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 36kWORD 17k
30 juli 2003
E-2586/2003

SKRIFTLIG FRÅGA E-2586/03

från Maurizio Turco (NI)

till kommissionen


  Angående: Nya uppgifter om exportstöd för jordbruksprodukter som exporteras från medlemsstaterna till Vatikanstaten

 Skriftligt svar 

Som svar på frågorna E-1477/03[1] och E-1480/03[2] om exportstöd för jordbruksprodukter som exporteras från medlemsstaterna till Vatikanstaten angav kommissionsledamot Fischler den 21 maj 2003 att kommissionen håller på att samla in den information som krävs för att besvara frågan och att den kommer att meddela resultaten av sina undersökningar snarast möjligt. Efter en skriftväxling med den italienska tullmyndigheten, som uppmanades att lämna samma uppgifter som kommissionen, fick frågeställaren den 27 maj beskedet att alla begärda uppgifter tyvärr inte fanns tillgängliga och att det av tillgängliga uppgifter framgick följande:

-  De potentiella förmånstagare som angavs 1989 uppgår till ca 32 600 personer.

-  På grundval av uppgifter från tullen i Rom I, jämförda med uppgifter från Vatikanstaten, framgår det att Vatikanstaten 2001 importerade 548 925 kg kött och 288 351 kg mejeriprodukter. Uppgifter från Vatikanstaten anger å andra sidan en import på 505 553 kg respektive 271 669 kg för 2001 och 712 232 kg respektive 293 543 kg för 2000.

-  När det gäller enbart export från Italien till Vatikanstaten framgår det av uppgifter från italienska tullen att Italien har exporterat:

a) kött: 1998 - 250 473 kg, 1999 - 1 254 200 kg, 2000 - 386 832 kg, 2001 - 377 028 kg,

b) socker: 1998 - 71 040 kg, 1999 - 695 500 kg.

 

Genom att jämföra de uppgifter om export från Italien till Vatikanstaten som bekräftats av det italienska tullsystemet (källa: Datawarehouse – MERCE-systemet) och av CATS-systemet framgår det att Vatikanstaten när det gäller köttimport från Italien importerade följande mängder:

-  1998 skall Vatikanstaten ha importerat 250 473 kg utan det föreskrivna gemenskapsstödet, varvid man avstod från ca 169 000 euro.

-  1999 skall Vatikanstaten ha importerat 1 254 200 kg, av vilka endast 377 028 kg erhöll gemenskapsstöd, varvid man avstod från ca 556 000 euro.

-  2001 skall Vatikanstaten ha importerat 377 028 kg, av vilka endast 18 677,3 kg erhöll gemenskapsstöd, varvid man avstod från ca 240 000 euro.

 

Kan rådet besvara följande frågor:

-  Hur långt har man kommit i undersökningen för att kunna besvara ovanstående frågor?

-  Vilka tekniska orsaker motiverar avsägelsen av gemenskapsstöd?

-  Anser inte kommissionen att avsaknaden av och de allt tydligare diskrepanserna mellan uppgifterna från de olika institutionella källorna utgör ett allvarligt problem för uppgifternas trovärdighet och att de skulle kunna ha sin upprinnelse i eventuella bedrägerier mot gemenskapens finanser, eller kan kommissionen redan nu bekräfta att så inte är fallet?

 

[1]  EUT C.

[2]  EUT C.

Frågans originalspråk: ITEGT C 78 E, 27/03/2004
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy