Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-2613/2003Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-2613/2003

Εγκύκλιος "Crimen Sollicitationis" της ανωτάτης και ιεράς Συνόδου Καρδιναλίων της Αγίας Έδρας με σκοπό τη συγκάλυψη των σεξουαλικών αδικημάτων που διεπράχθησαν από τον κλήρο

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-2613/03
υποβολή: Maurizio Turco (NI), Marco Pannella (NI), Marco Cappato (NI) και Gianfranco Dell'Alba (NI)
προς την Επιτροπή

Στις 6 Αυγούστου 2003, το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS απεκάλυπτε ένα έγγραφο, που παρέμενε απόρρητο από το 1962, της "Ανωτάτης και Ιεράς Συνόδου Καρδιναλίων της Αγίας Έδρας" (σήμερα "Συνόδου Καρδιναλίων για το δόγμα της Πίστεως" και αρχικά "Ιεράς Συνόδου Καρδιναλίων της Ρωμαϊκής και Παγκοσμίου Ιεράς Εξετάσεως").

 

Το εν λόγω έγγραφο, η εγκύκλιος "Crimen Sollicitationis", που απευθυνόταν σε όλους τους Πατριάρχες, τους Αρχιεπισκόπους τους Επισκόπους και Επισκόπους άλλων εδρών, "περιλαμβανομένων και αυτών του Ανατολικού Τυπικού", σχετικά με τον ενδεδειγμένο τρόπο αντιμετώπισης των περιπτώσεων σεξουαλικής προτροπής, φέρει ημερομηνία 16 Μαρτίου 1962.

 

Το έγγραφο αυτό, το οποίο έπρεπε "να φυλάσσεται επιμελώς στα μυστικά αρχεία του Βατικανού", δίδει συγκεκριμένες εντολές προκειμένου περί του χειρισμού σεξουαλικών εγκλημάτων διαπραχθέντων από τα μέλη του κλήρου εις βάρος των πιστών.

 

Από το έγγραφο αυτό συνάγεται ότι η Αγία Έδρα διέταξε, ενέκρινε και επέβαλε την έγκριση, πρότεινε και υπεχρέωσε τις ανωτέρω εκκλησιαστικές αρχές να αποκρύπτουν από την κοινή γνώμη και τη δικαιοσύνη τα κρούσματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης που διεπράχθησαν από μέλη του κλήρου, επί ποινή αφορισμού.

 

Από την από 30ής Απριλίου 2001 αποστολική επιστολή "Motu Proprio Datae Quibus Norae De Gravioribus Delictis" υπογεγραμμένη από τον Πάπα Ιωάννη Παύλο Β΄ και την από 18ης Μαΐου 2001 επιστολή "De Delictis Gravioribus" της "Συνόδου Καρδιναλίων για το δόγμα της Πίστεως" υπογεγραμμένη από τον Καρδινάλιο Ράτσινγκερ, προκύπτει ότι η εγκύκλιος "Crimen Sollicitationis" απετέλεσε, κατά τις πρόσφατες αυτές περιπτώσεις τουλάχιστον, αντικείμενο υπενθυμίσεων και επαναλήψεων, λόγω της επέκτασης και της επιδείνωσης κατά τις τελευταίες δεκαετίες αυτής της πραγματικής μάστιγας του καθολικού εκκλησιαστικού κόσμου και των σκανδάλων που προκαλεί.

 

Εις επιβεβαίωσιν των ανωτέρω, αν και όχι απαραίτητη, από πολλές πλευρές καταγγέλλεται η άρνηση συνεργασίας με την δικαιοσύνη και τις έρευνες της αστυνομίας, αλλά και η παρεμπόδιση του έργου της δικαιοσύνης.

 

Δεδομένων των θεσμικών και διπλωματικών σχέσεων που διατηρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Αγία Έδρα, μπορεί να αναφέρει η Επιτροπή:

 

-  ποιές πρωτοβουλίες σκοπεύει να αναλάβει στο επίπεδο των ερευνών, της πρόληψης ή της επιβολής κυρώσεων, αλλά και σε διπλωματικό επίπεδο ως προς το γεγονός ότι οι εντολές που περιέχονται στα προαναφερθέντα έγγραφα έρχονται σε αντίθεση με τις πολιτικές της Ένωσης και των κρατών μελών σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών καθώς και καταπολέμησης της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, ειδικότερα εις βάρος ανηλίκων και γυναικών;

 

-  εάν σκοπεύει να καλέσει την Αγία Έδρα να ανακαλέσει τις εντολές αυτές οι οποίες με σαφή και ρητό τρόπο αποσκοπούν να αποκρύψουν από την κοινωνία και, ειδικότερα, από την δικαιοσύνη, τη σοβαρότατη αυτή ηθική, κοινωνική και πολιτική μάστιγα;

 

-  εάν σκοπεύει να διεξαγάγει έρευνα όσον αφορά τις σχέσεις των κρατών μελών με το Βατικανό ώστε να διευκρινισθεί εάν οι νομικές ρυθμίσεις που διέπουν τις σχέσεις αυτές και βάσει των οποίων παραχωρούνται προνόμια στον κλήρο στο πλαίσιο της έννομης τάξης των  κρατών μελών δεν είναι αντίθετες προς τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς κανόνες επί θεμάτων θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών;

 

-  εάν εκτιμά ότι επείγει η αναθεώρηση του άρθρου 51 του σχεδίου ευρωπαϊκού Συντάγματος, ώστε στο πλαίσιο του εθνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου να μην δημιουργηθούν ζώνες σκιάς και ατιμωρησίας για τον κλήρο;