Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 35kWORD 16k
25. august 2003
E-2633/2003

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-2633/03

af Maurizio Turco (NI)

til Kommissionen


  Om: Eksportrestitutioner for eksport af kød af hornkvæg, fersk eller kølet (KN-kode 0201) fra medlemsstater til Vatikanstaten i 2000 - uoverensstemmelser mellem CATS-tallene og OECD-tallene

 Skriftlig besvarelse 

I sit svar på forespørgsler E-1477/03-E-1480/03[1] om eksportrestitutioner for eksport af landbrugsprodukter fra medlemsstater til Vatikanstaten udtalte kommissionsmedlem Fischler den 21. maj 2003, at Kommissionen er i færd med at indhente de oplysninger, der er nødvendige for at besvare spørgsmålene, og at den vil meddele resultatet af sine efterforskninger, så snart det foreligger.

 

Det fremgår af følgende supplerende oplysninger vedrørende eksport af kød af hornkvæg, fersk eller kølet (KN-kode 0201), som stammer fra henholdsvis

 

a) Kommissionens CAT-database (Clearance Audit Trail System), at der i 2000 eksporteredes følgende mængder til Vatikanstaten:

- 46.404,210 kg fra Irland med en restitution på 38.323,65 euro svarende til en støtte på 0,83 euro/kg

- 389.850 kg fra Italien med en restitution på 305.341,16 euro svarende til en støtte på 0,78 euro/kg

- 294.544 kg fra Nederlandene med en restitution på 211.144,95 euro svarende til en støtte på 0,72 euro/kg

 

b) OECD's database, at der i 2000 eksporteredes følgende mængder til Vatikanstaten:

- 249.700 kg fra Italien og 266.700 kg fra Nederlandene,

 

c) hvilket betyder

- at der i uretmæssig støtte er udbetalt 168.053,03 euro for 214.398,210 kg mere, når der sammenlignes med OECD-tallene.

 

Er den enig i, at manglerne ved og de stadig tydeligere uoverensstemmelser mellem data fra forskellige institutionelle kilder udgør et alvorligt problem for disses troværdighed og muligvis kunne skyldes svig mod Fællesskabets finanser, eller kan den allerede nu afvise denne mulighed?

 

[1]  EUT C

Forespørgslens originalsprog: ITEFT C 78 E af 27/03/2004
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik