Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 42kWORD 17k
25 Αυγούστου 2003
E-2633/2003

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-2633/03

υποβολή: Maurizio Turco (NI)

προς την Επιτροπή


  Θέμα: Επιστροφές για την εξαγωγή νωπού και κατεψυγμένου βοείου κρέατος (κωδ. 0201) από κράτη μέλη προς την Πόλη Κράτος του Βατικανού (ΠΚΒ) όσον αφορά το έτος 2000. Ανακολουθίες μεταξύ των στοιχείων CATS και ΟΟΣΑ

 Γραπτή απάντηση 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τις ερωτήσεις από Ε-1477/03 έως Ε-1480/03[1] σχετικά με τις επιστροφές για την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων από κράτη μέλη προς την Πόλη Κράτος του Βατικανού (ΠΚΒ), ο Επίτροπος Fischler απάντησε στις 21 Μαίου 2003 ότι η Επιτροπή συλλέγει τις αναγκαίες πληροφορίες προκειμένου να απαντήσει σχετικά και ότι δεν θα παραλείψει να ανακοινώσει το αποτέλεσμα των ερευνών της μόλις τούτο καταστεί δυνατόν·

Παρέχοντας τα ακόλουθα συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με την εξαγωγή νωπού και κατεψυγμένου βοείου κρέατος (κωδ. 0201):

α) από την τράπεζα δεδομένων της Επιτροπής υπό την ονομασία CATS (Clearence Audit Trail System), προκύπτει ότι το έτος 2000 εξήχθησαν προς την ΠΚΒ:

-  46.404,210 kg από την Ιρλανδία με επιστροφή ύψους 38.323,65 ευρώ που ισούται με ενίσχυση 0.83 ευρώ/kg·

-  389.850kg από την Ιταλία με επιστροφή ύψους 305.341,16 ευρώ, που ισούται με ενίσχυση 0.78 ευρώ/kg·

-  294.544kg από την Ολλανδία με επιστροφή ύψους 211.144,95 ευρώ, που ισούται με ενίσχυση 0.72 ευρώ/kg·

 

β) από την τράπεζα δεδομένων του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) προκύπτει ότι το έτος 2000 εξήχθησαν προς την ΠΚΒ:

-  249.700kg από την Ιταλία και 266.700 kg από την Ολλανδία·

γ) προκύπτει ότι

- κατεβλήθησαν μη οφειλόμενες ενισχύσεις ύψους 168.053,03 ευρώ για 214.398,21kg επιπλέον σε σχέση με εκείνες που εντοπίζονται στα στοιχεία του ΟΟΣΑ·

 

Συμφωνεί η Επιτροπή ότι οι όλο και πιο καταφανείς ελλείψεις και ασυμφωνίες μεταξύ των στοιχείων των διαφόρων θεσμικών πηγών συνιστούν σοβαρό πρόβλημα για την αξιοπιστία των ιδίων και θα μπορούσαν να εξηγηθούν με πιθανές ατασθαλίες στα οικονομικά της Κοινότητας, ή είναι ήδη σε θέση να αρνηθεί το ενδεχόμενο αυτό;

 

 

 

 

 

[1]  EE C

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: ITΕΕ C 78 E, 27/03/2004
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου