Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 37kWORD 16k
25 augustus 2003
E-2633/2003

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2633/03

van Maurizio Turco (NI)

aan de Commissie


  Betreft: Restituties bij uitvoer van rundvlees, vers, gekoeld of bevroren (cod. 0201) door lidstaten naar Vaticaanstad in het jaar 2000 - verschillen tussen de cijfers van CATS en de OESO

 Schriftelijk antwoord 

In vervolg op de schriftelijke vragen E-1477/03 en E-1480/03[1] betreffende restituties bij uitvoer van landbouwproducten door lidstaten naar Vaticaanstad heeft commissaris Fischler op 21 mei 2003 geantwoord dat de Commissie de nodige informatie verzamelt om de vragen te kunnen beantwoorden en dat zij de resultaten van haar nasporingen zo spoedig mogelijk zal meedelen.

 

Wij willen in dit verband de volgende aanvullende informatie verstrekken over de export van rundvlees, verschillende, gekoeld of bevroren (cod. 0201):

a) uit de CATS-databank (Clearance Audit Trail System) van de Europese Commissie voor het jaar 2000 blijkt dat naar Vaticaanstad is uitgevoerd:

- 46.404,210 kg uit Ierland, met een restitutie van 38.323,65 euro, wat neerkomt op een steun van 0,83 euro/kg;

- 389.850 kg uit Italië, met een restitutie van 305.341,16 euro, wat neerkomt op een steun van 0,78 euro/kg;

- 294.544 kg uit Nederland, met een restitutie van 211.144,95 euro, wat neerkomt op een steun van 0,72 euro/kg;

b) uit de databank van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) voor het jaar 2000 blijkt dat naar Vaticaanstad is uitgevoerd:

249.700 kg uit Italië; 266.700 kg uit Nederland;

c) dit zou betekenen dat

- onverschuldigde steun is uitbetaald ter hoogte van 168.053,03 euro voor 214.398,21 kg meer vergeleken bij de cijfers van de OESO;

 

Is de Commissie het ermee eens dat de steeds duidelijker leemten in en discrepantie tussen de cijfers afkomstig uit verschillende institutionele bronnen de geloofwaardigheid daarvan ondergraven en mogelijk te verklaren zijn uit fraude ten koste van de communautaire middelen, of kan de Commissie nu reeds ontkennen dat dit het geval is?

[1]  PB C

Oorspronkelijke taal van de vraag: ITPB C 78 E van 27/03/2004
Juridische mededeling - Privacybeleid