Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 36kWORD 16k
25 augusti 2003
E-2633/2003

SKRIFTLIG FRÅGA E-2633/03

från Maurizio Turco (NI)

till kommissionen


  Angående: Bidrag för export av färskt och fryst nötkött (kod 0201) från medlemsstaterna till Vatikanstaten under år 2000. Bristande överensstämmelse mellan siffrorna från CATS och OECD

 Skriftligt svar 

I sitt svar på frågorna E‑1477/03E‑1480/03[1] om exportbidrag för jordbruksprodukter från medlemsstaterna till Vatikanstaten uppgav kommissionsledamot Fischler den 21 maj 2003 att kommissionen var i färd med att samla in den information som behövs för att kunna besvara frågorna och att den skulle meddela resultatet av sina efterforskningar snarast möjligt.

 

Jag kan här lämna följande kompletterande upplysningar om bidrag för export av färskt och fryst nötkött (kod 0201):

a) Av Europeiska kommissionens databas CATS (Clearance Audit Trail System) framgår att det under år 2000 exporterades till Vatikanstaten:

- 46 404,21 kg från Irland, mot ett bidrag på totalt 38 323,65 euro, vilket motsvarar ett stöd på 0,83 euro/kg,

- 389 850 kg från Italien, mot ett bidrag på totalt 305 341,16 euro, vilket motsvarar ett stöd på 0,78 euro/kg,

- 294 544 kg från Italien, mot ett bidrag på totalt 211 144,95 euro, vilket motsvarar ett stöd på 0,72 euro/kg.

b) Av OECD:s (Organisation for Economic Co-operation and Development) databas framgår att det under år 2000 exporterades till Vatikanstaten 249 700 kg från Italien och 266 700 kg från Nederländerna.

c) Av detta framgår följande:

- oberättigade bidrag på 168 053,03 euro för totalt 214 398,21 kg har betalats ut om man jämför med de siffror som anges av OECD.

 

Medger kommissionen att de brister och skillnader som blir allt tydligare om man jämför uppgifterna från olika institutionella källor utgör ett allvarligt problem för institutionernas trovärdighet och att de skulle kunna motiveras med eventuella bedrägerier mot gemenskapens finanser, eller kan kommissionen redan utesluta denna möjlighet?

 

[1]  EUT C.

Frågans originalspråk: ITEGT C 78 E, 27/03/2004
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy