Parlamentin kysymys - E-2634/2003Parlamentin kysymys
E-2634/2003

Vientituki yhteisön jäsenvaltioista Vatikaanivaltioon vuonna 2001 viedylle tuoreelle tai jäähdytetylle naudanlihalle (koodi 0201). CATS-tietokannan ja OECD:n tietojen ristiriitaisuus

KIRJALLINEN KYSYMYS E-2634/03
esittäjä(t): Maurizio Turco (NI)
komissiolle

Jäsenvaltioista Vatikaanivaltioon vietävien maataloustuotteiden vientitukia koskeviin kysymyksiin E‑1477/03 ja E-1480/03[1] 21. toukokuuta 2003 antamassaan vastauksessa komission jäsen Fischler ilmoitti, että komissio kokoaa tarvittavat tiedot voidakseen vastata kysymykseen ja ilmoittaa tutkimustensa tuloksista niin pian kuin mahdollista.

 

Tuoreen tai jäähdytetyn naudanlihan (koodi 0201) vientiä koskevista lisätiedoista:

a) Euroopan komission CATS-tietokannan (Clearance Audit Trail System) mukaan Vatikaanivaltioon vietiin vuonna 2001

 Irlannista 12 237,500 kiloa, josta maksettiin vientitukea 10 844,52 euroa eli 0,89 euroa kilolta

 Italiasta 18 677,300 kiloa, josta maksettiin vientitukea 12 487,13 euroa eli 0,67 euroa kilolta

 Alankomaista 181 335 kiloa, josta maksettiin vientitukea 87 462,25 euroa eli 0,48 euroa kilolta.

b) OECD:n (Organisation for Economic Co-operation and Development) tietokannan mukaan Vatikaanivaltioon vietiin vuonna 1999 Italiasta 350 700 kiloa ja Alankomaista 158 100 kiloa.

c) Tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että

 vientitukea on maksettu perusteettomasti 22 051,32 euroa OECD:n tietojen mukaisen määrän 35 472,50 kilolla ylittävältä osalta

 vientitukea on jäänyt hakematta 222 981,26 euroa yhteensä 332 022,70 kilosta, josta yhteisön tukea olisi voitu myöntää.

 

Voiko komissio ilmoittaa, mitkä ovat ne tekniset syyt, joiden vuoksi yhteisön tukea ei ole haettu?

Onko komissio yhtä mieltä siitä, että yhä ilmeisemmät puutteet ja ristiriitaisuudet eri virallisista lähteistä saatavissa tiedoissa vaarantavat vakavasti tietojen uskottavuuden, ja voidaanko niiden epäillä johtuvan mahdollisista yhteisön varoihin kohdistuvista petoksista, vai voiko komissio jo nyt kiistää tämän mahdollisuuden?

 

EYVL C 78 E, 27/03/2004