Parlementaire vraag - E-2634/2003Parlementaire vraag
E-2634/2003

Restituties bij uitvoer van rundvlees, vers, gekoeld of bevroren (cod. 0201) door lidstaten naar Vaticaanstad in het jaar 2001 - verschillen tussen de cijfers van CATS en de OESO

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2634/03
van Maurizio Turco (NI)
aan de Commissie

In vervolg op de schriftelijke vragen E-1477/03 en E-1480/03[1] betreffende restituties bij uitvoer van landbouwproducten door lidstaten naar Vaticaanstad heeft commissaris Fischler op 21 mei 2003 geantwoord dat de Commissie de nodige informatie verzamelt om de vragen te kunnen beantwoorden en dat zij de resultaten van haar nasporingen zo spoedig mogelijk zal meedelen.

 

Wij willen in dit verband de volgende aanvullende informatie verstrekken over de export van rundvlees, verschillende, gekoeld of bevroren (cod. 0201):

a) uit de CATS-databank (Clearance Audit Trail System) van de Europese Commissie voor het jaar 2001 blijkt dat naar Vaticaanstad is uitgevoerd:

- 12.237,500 kg uit Ierland, met een restitutie van 10.844,52 euro, wat neerkomt op een steun van 0,89 euro/kg;

- 18.677,300 kg uit Italië, met een restitutie van 12.478,13 euro, wat neerkomt op een steun van 0,67 euro/kg;

- 181.335 kg uit Nederland, met een restitutie van 87.462,25 euro, wat neerkomt op een steun van 0,48 euro/kg;

b) uit de databank van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) voor het jaar 2001 blijkt dat naar Vaticaanstad is uitgevoerd:

350.700 kg uit Italië; 158.100 kg uit Nederland;

c) dit zou betekenen dat

- onverschuldigde steun is uitbetaald ter hoogte van 22.051,32 euro voor 35.472,50 kg meer vergeleken bij de cijfers van de OESO;

- geen steun is aangevraagd ten bedrage van 221.981,26 euro voor de uitvoer van 332.022,70 kg waarvoor communautaire steun uitgekeerd had kunnen worden.

 

Kan de Commissie uitleggen om welke technische redenen is afgezien van de communautaire steun?

Is de Commissie het ermee eens dat de steeds duidelijker leemten in en discrepantie tussen de cijfers afkomstig uit verschillende institutionele bronnen de geloofwaardigheid daarvan ondergraven en mogelijk te verklaren zijn uit fraude ten koste van de communautaire middelen, of kan de Commissie nu reeds ontkennen dat dit het geval is?

PB C 78 E van 27/03/2004