Parlementaire vraag - E-2636/2003Parlementaire vraag
E-2636/2003

Restituties bij uitvoer van boter en andere vetten en oliën uit melk, zuivelproducten (cod. 0405) door lidstaten naar Vaticaanstad in het jaar 1999

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2636/03
van Maurizio Turco (NI)
aan de Commissie

In vervolg op de schriftelijke vragen E-1477/03 en E-1480/03[1] betreffende restituties bij uitvoer van landbouwproducten door lidstaten naar Vaticaanstad heeft commissaris Fischler op 21 mei 2003 geantwoord dat de Commissie de nodige informatie verzamelt om de vragen te kunnen beantwoorden en dat zij de resultaten van haar nasporingen zo spoedig mogelijk zal meedelen.

 

Wij willen in dit verband de volgende aanvullende informatie verstrekken over de export van boter en andere vetten en oliën uit melk, zuivelproducten (cod. 0405):

a) uit de CATS-databank (Clearance Audit Trail System) van de Europese Commissie voor het jaar 1999 blijkt dat naar Vaticaanstad is uitgevoerd:

- 135.000 kg uit Oostenrijk, met een restitutie van 231.985,50 euro, wat neerkomt op een steun van 1,72 euro/kg;

- 21.000 kg uit Duitsland, met een restitutie van 35.896,05 euro, wat neerkomt op een steun van 1,71 euro/kg;

- 230 kg uit Italië, met een restitutie van 402,90 euro, wat neerkomt op een steun van 1,75 euro/kg;

b) uit de databank van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) voor het jaar 1999 blijkt dat naar Vaticaanstad is uitgevoerd:

120.000 kg uit Oostenrijk; 21.600 kg uit Duitsland;

c) dit zou betekenen dat

- onverschuldigde steun is uitbetaald ter hoogte van 26.179,07 euro voor 15.230 kg meer vergeleken bij de cijfers van de OESO;

- geen steun is aangevraagd ten bedrage van 1.028,17 euro voor de uitvoer van 600 kg waarvoor communautaire steun uitgekeerd had kunnen worden.

 

Kan de Commissie uitleggen om welke technische redenen is afgezien van de communautaire steun?

Is de Commissie het ermee eens dat de steeds duidelijker leemten in en discrepantie tussen de cijfers afkomstig uit verschillende institutionele bronnen de geloofwaardigheid daarvan ondergraven en mogelijk te verklaren zijn uit fraude ten koste van de communautaire middelen, of kan de Commissie nu reeds ontkennen dat dit het geval is?

PB C 78 E van 27/03/2004