Parlamentin kysymys - E-2642/2003(ASW)Parlamentin kysymys
E-2642/2003(ASW)

Franz Fischlerin komission puolesta antama yhteinen vastaus kirjallisiin kysymyksiin E-2631/03 , E-2632/03 ,E-2633/03 , E-2634/03 , E-2635/03 , E-2636/03 , E-2637/03 ,E-2638/03 , E-2639/03 , E-2640/03 , E-2641/03 ja E-2642/03

Arvoisa parlamentin jäsen on saanut eri lähteistä tietoja, jotka on kerätty tietyssä yhteydessä ja tiettyä tarkoitusta varten. Näillä tiedoilla on näin ollen oma merkityksensä, kuten selitetään komission yhteisessä vastauksessa parlamentin jäsenen kirjallisiin kysymyksiin E-1477/03E-1480/03[1] ja komission vastauksessa parlamentin jäsenen kirjalliseen kysymykseen E-2586/03[2].

Kuten näissä vastauksissa mainitaan, tietokannat ovat käsitteellisesti erilaisia eikä mahdollisista niiden välisistä ristiriidoista voida näin ollen tehdä johtopäätöksiä.

EYVL C 78 E, 27/03/2004