Parlamentin kysymys - E-2781/2003Parlamentin kysymys
E-2781/2003

Falun Gong -liikkeen kannattajien uskonnonvapauden rikkominen Kiinassa

KIRJALLINEN KYSYMYS E-2781/03
esittäjä(t): Maurizio Turco (NI), Marco Pannella (NI), Marco Cappato (NI), Benedetto Della Vedova (NI), Gianfranco Dell'Alba (NI) ja Olivier Dupuis (NI)
komissiolle

Kiinan kansallisen Xinhua-tietotoimiston mukaan Pekingin hallitus aikoo jatkaa taisteluaan Falun Gong -liikettä vastaan. Liike määritellään "turmiolliseksi" ja "yhteiskunnan- ja tieteenvastaiseksi kultiksi". Tiedonannossa sanotaan: "Tiedämme, että taistelu tulee olemaan pitkä, vaikea ja monimutkainen. Siksi meidän täytyy olla aina valppaita ja uurastaa itseämme säästämättä."

 

Pekingin hallituksen tässä muodossa antaman ja toistaman sitoumuksen tuloksena on, että 1 600 Falun Gong -liikkeen kannattajaa on kidutettu ja hakattu kuoliaaksi, 500 on tuomittu kärsimään yli 20 vuoden vankeusrangaistusta, 1 000 on eristetty psykiatrisiin laitoksiin, 25 000 on suljettu työleireille "uudelleenkouluttautumisohjelmiin" ja 100 000 on vangittu ilman minkäänlaista oikeudenkäyntiä.

 

Voisiko komissio ilmoittaa, onko se tietoinen kyseisistä Pekingin hallituksen aikeista ja siitä, että eräät Falun Gong -liikkeen kannattajat ovat nostaneet syytteen Belgian, EU:hun kuuluvan valtion, tuomioistuimessa? Syyte "kansanmurhasta, kidutuksesta ja ihmisyyttä vastaan tehdyistä rikoksista" koskee Kiinan entistä presidenttiä Jang Zeminia, joka on yhä armeijan päällikkö, ja kahta hänen lähintä avustajaansa. Mitä virallisia toimia komissio aikoo toteuttaa Pekingin hallitusta vastaan, kun pidetään mielessä myös Euroopan parlamentin 5. syyskuuta 2003 hyväksymässä Van Den Bosin mietinnössä oleva kohta, jossa pyydetään "Euroopan unionin neuvostoa, Euroopan komissiota ja jäsenvaltioita nostamaan uskonnonvapauden kunnioittamisen ensisijaiseksi toimeksi EU:n ja kolmansien maiden välisissä suhteissa ja säätämään uskonnonvapauden rikkomisesta samankaltaisia seuraamuksia kuin on vuodesta 1998 säädetty Amerikan yhdysvaltojen laissa, joka koskee uskonnonvapautta maailmassa (International Religious Freedom Act of 1998, Public Law 105‑292/105th Congress)"?

 

EYVL C 65 E, 13/03/2004