Parlamentsfråga - E-2781/2003Parlamentsfråga
E-2781/2003

Brott mot religionsfriheten i Kina i samband med Falun Gong

SKRIFTLIG FRÅGA E-2781/03
från Maurizio Turco (NI), Marco Pannella (NI), Marco Cappato (NI), Benedetto Della Vedova (NI), Gianfranco Dell'Alba (NI) och Olivier Dupuis (NI)
till kommissionen

Enligt den kinesiska nyhetsbyrån Xinhua har regeringen i Peking för avsikt att fortsätta kampen mot rörelsen Falun Gong, en organisation som betecknas som en fördärvlig, antisocial och antivetenskaplig kult. I pressmeddelandet kan man läsa följande: ”Vi är medvetna om att kampen kommer att bli lång, mödosam och komplicerad. Därför måste vi alltid vara vaksamma och vi får inte spara på krafterna för att fullfölja detta åtagande”.

 

Detta åtagande, som regeringen i Peking har ingått och som den upprepar på detta sätt, har resulterat i att 1 600 medlemmar av Falun Gong har torterats och slagits ihjäl. Vidare har 500 medlemmar dömts att avtjäna över 20 års fängelsestraff, tusentals personer har internerats på mentalsjukhus, 25 000 har stängts in på arbetsläger där de skall genomföra ”omskolningsprogram” och 100 000 personer har häktats utan rättegång.

 

-  Är kommissionen medveten om dessa officiella avsiktsförklaringar från regeringen i Peking?

 

-  Är kommissionen medveten om att företrädare för Falun Gong lagt fram ett klagomål vid en medlemsstats (Belgien) domstol mot den före detta kinesiske presidenten Jang Zemin och dennes närmaste medarbetare? Jang Zemin, som fortfarande är överbefälhavare för försvarsmakten, anklagas för folkmord, tortyr och brott mot mänskligheten.

 

-  Vilka officiella åtgärder kommer kommissionen att vidta mot regeringen i Peking, även med beaktande av det betänkande av Van Den Bos som Europaparlamentet antog den 5 september 2003, i vilket ”Europaparlamentet uppmanar rådet, kommissionen och medlemsstaterna att göra respekten för religionsfriheten till en prioriterad fråga i förbindelserna mellan EU och tredje land” samt att ”vid fall av kränkningar besluta om sanktioner liknande dem som sedan 1998 föreskrivs i Förenta staternas lag om religionsfriheten i världen (Public Law 105‑292/105:e kongressen)”?

EGT C 65 E, 13/03/2004