Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-2919/2003Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-2919/2003

Situationen for den italienske statsborger Maurizio Trotta, som sidder fængslet i Rumænien

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-2919/03
af Marco Cappato (NI) og Maurizio Turco (NI)
til Kommissionen

Den 2. august 2002 blev Maurizio Trotta, italiensk statsborger med bopæl i Reggio Emilia, arresteret i Rumænien med beskyldning om international handel med narkotika, fordi han var i besiddelse af 11 gram hash, som blev fundet i hans lejede bolig i Craiova. Maurizio Trotta, som siden sin arrestation har siddet fængslet i fængslet i Craiova, har fået sin sag behandlet ved en førsteinstansdomstol, hvor han er blevet idømt en fængselsstraf på to år, eftersom beskyldningen om international handel med narkotika, for hvilken der gælder en fængselssstraf på op til 25 år, bortfaldt.

 

Efter dommen på to år skulle Maurizio Trotta i betragtning af sin gode opførsel have forladt fængslet i december 2003, men efter at den offentlige anklagemyndighed har anket førsteinstansdommen, skal sagen gå om fra begyndelsen, og der vides nu overhovedet intet om dommens længde samtidig med, at Maurizio Trotta fortsat sidder fængslet.

 

I mellemtiden bruger Trottas familie store summer på rejser til Rumænien og på advokathonorarer til den italienske advokat Liborio Catagliotti og de forskellige rumænske advokater, som efterhånden er blevet erstattet med hinanden under retssagen. Det er også kommet os for øre, at der under denne sag, hvis udfald er usikkert med hensyn til såvel tidsplanen som dommens størrelse, skulle være blevet stillet store og ulovlige krav om penge fra personer, der udnytter situationen.

 

Kan Kommissionen - efter at have foretaget de fornødne undersøgelser hos de rumænske myndigheder - oplyse, om ikke der i det her omhandlede tilfælde og med udgangspunkt i unionstraktaterne kan konstateres overtrædelser af de grundlæggende rettigheder?

 

Vil Kommissionen aflægge rapport om de rumænske myndigheders svar og i denne forbindelse oplyse, hvilke initiativer der eventuelt vil blive taget?