Parlamentsfråga - E-2919/2003Parlamentsfråga
E-2919/2003

Fallet med den italienske medborgaren Maurizio Trotta, som sitter fängslad i Rumänien

SKRIFTLIG FRÅGA E-2919/03
från Marco Cappato (NI) och Maurizio Turco (NI)
till kommissionen

-  Maurizio Trotta, italiensk medborgare bosatt i Reggio Emilia, arresterades i Rumänien den 2 augusti 2002 anklagad för att bedriva internationell narkotikahandel, till följd av innehavet av 11 gram hasch som påträffades i hans hyresrum i Craiova.

-  Maurizio Trotta, som alltsedan han arresterades har suttit i fängelset i Craiova, har fått sin sak prövad i en förstainstansrätt och där dömts till två års fängelse efter det att åtalet om internationell narkotikahandel, som kan ge upp till 25 års fängelse, dragits tillbaka.

-  Efter den tvååriga domen borde Maurizio Trotta med tanke på sitt goda uppförande ha fått lämna fängelset i december 2003, men eftersom allmänna åklagaren har överklagat förstainstansrättens dom börjar processen om från början, och det råder total osäkerhet om straffets längd samtidigt som Maurizio Trotta sitter fortsatt fängslad.

-  Under tiden har Trottas familj lagt ut avsevärda summor på resor till Rumänien och på arvoden till den italienska advokaten Liborio Catagliotti och flera rumänska advokater, som har bytts ut allteftersom under ärendets gång.

-  Det har även framkommit att det under detta ärendes gång, om vilket det råder osäkerhet såväl när det gäller tidsplan som straffets art, har ställts omfattande och olagliga penningkrav från personer som utnyttjar situationen.

 

Kan kommissionen, efter att vederbörligen ha undersökt saken hos de rumänska myndigheterna, ange om det i detta fall och med utgångspunkt i EU:s fördrag inte kan påvisas kränkningar av de grundläggande rättigheterna?

 

Kan kommissionen ange hur de rumänska myndigheterna har svarat och vilka eventuella initiativ som kommer att tas?