Parlementaire vraag - E-3113/2003Parlementaire vraag
E-3113/2003

Classificatie van de codes van de meeteenheden voor de hoeveelheden geëxporteerde goederen, vermeld in de gegevensbank CATS (Clearance Audit Trail System) van de Europese Commissie

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3113/03
van Maurizio Turco (NI)
aan de Commissie

De Commissie heeft aan haar aanvullend antwoord op mijn schriftelijke vraag P-3202/02[1] enkele uittreksels uit de CATS-databank (Clearance Audit Trail System) toegevoegd, waarin gegevens worden vermeld die afkomstig zijn van de lidstaten en betrekking hebben op de uitvoer van landbouwproducten uit de Gemeenschap naar derde landen. Zo worden o.m. de meeteenheden voor de uitgevoerde hoeveelheden vermeld, met de volgende codes: 1; 10; 30; GRA; HL; Hl; hl; HST; k; K; kg; Kg; Kgs; KGS; NUM; NUMBER; P; q; ST; T; t; TON; U, UNI.

 

Kan de Commissie mij meedelen of "GRA" gram betekent, of "k, kg, K, Kg, Kgs, KGS" staat voor kilogram, "q" voor "quintaal", "TON, T, t" voor ton, "HL, Hl, hl" voor hectoliter, en waar de codes "1, 10, 30, HST, NUM, NUMBER, P, ST, U, UNI" voor staan?

 

PB C 78 E van 27/03/2004