Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 36kWORD 16k
9 december 2003
E-3916/2003

SKRIFTLIG FRÅGA E-3916/03

från Maurizio Turco (NI), Marco Pannella (NI), Marco Cappato (NI), Gianfranco Dell'Alba (NI), Benedetto Della Vedova (NI) och Olivier Dupuis (NI)

till kommissionen


  Angående: Den italienska statens brist på lämpliga kontrollstandarder när det gäller att garantera att medicinsk personal innehar nödvändig examen och behörighet

 Skriftligt svar 

Efter att i en olycka ha brutit och vridit ur led sin vänstra axel vände sig Fabio Gaetano Arcuri den 5 september 2003 till akutmottagningen vid sjukhuset San Giacomo i Rom för lämplig vård. Vid sjukhuset kom han i kontakt med den självutnämnde läkaren Roberto Ingravalle, biträdande överläkare på den ortopediska avdelningen vid San Giacomo. Ingravalle, som ansåg ett kirurgiskt ingrepp vara av nöden, remitterade Arcuri till den privata kliniken Pio XI i Rom, där denne dagen efter att ha skrivits ut från San Giacomo undergick den planerade operationen som utfördes av Ingravalle själv.

 

På grund av det olyckliga resultatet av operationen blev Arcuri tvungen att genomgå ett andra kirurgiskt ingrepp samt tidskrävande och dyr rehabiliterande vård. Han inledde därför efterforskningar om den biträdande överläkaren på den ortopediska avdelningen vid San Giacomo och kunde till sin stora förvåning lätt fastställa att Ingravalle aldrig hade avlagt någon medicinsk examen eller varit inskriven i yrkesregistret över kirurger. Av nyheter i press och tv framgick vidare att Ingravalle hade verkat vid San Giacomo i över 15 år och att han hade medverkat både som talare vid kongresser och som ”känd” ortopedisk specialist i tv-program som sänts av koncessionshavaren för offentliga radio- och tv-tjänster. Denna situation hade uppstått på grund av bristande kontroller både när Ingravalle anställdes vid det offentliga sjukhuset och när han inledde samarbetet med de privata inrättningarna.

 

Liksom fallet Arcuri visar, innebär ovannämnda omständigheter ett allvarligt och verkligt hot mot medborgarnas hälsa oberoende av om de utnyttjar allmänna eller privata hälsovårdstjänster.

 

Planerar kommissionen att inleda utredningar och vidta åtgärder gentemot den italienska staten för att kontrollera att denna, med stöd av gällande lagstiftning, tillämpar lämpliga kontrollstandarder i syfte att garantera att den medicinska personal som ansvarar för medborgarnas vård innehar nödvändig examen och behörighet?

 

 

Frågans originalspråk: ITEGT C 783 E, 27/03/2004
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy