Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 36kWORD 16k
15 december 2003
E-3983/2003

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3983/03

van Maurizio Turco (NI)

aan de Commissie


  Betreft: Voltooiing van het Multiregionale Operatieve Programma "Watervoorziening" van doelstelling I - Italië - communautair bestek voor bijstandsverlening 1994-1999

 Schriftelijk antwoord 

Bij schrijven van 31 maart, 29 april en 25 november 2003 heeft de indiener van deze vraag - op basis van verordening (EG) nr. 1049/2001[1] inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie - het DG Regionaal Beleid verzocht toegang te krijgen tot het definitieve evaluatieverslag over het Multiregionale Operatieve Programma "Watervoorziening" in de regio's van doelstelling I , verordening (EEG) nr. 2081/93 - communautair bestek voor bijstandsverlening 1994/1999.

 

De Commissie heeft steeds geantwoord te willen wachten op de afsluiting van het programma alvorens de documenten toegankelijk te maken en dat het dus nog even zal duren, omdat de termijn januari 2004 is.

 

Op 19 november 2002 heeft de Rekenkamer via de persmededeling nr. 47/2002 over het Bijzonder verslag 1/2002 betreffende het "Multiregionale Operatieve Programma Watervoorziening" - communautair bestek voor bijstandsverlening 1994-1999 - opgemerkt dat er, in afwachting van de geplande vaststelling van het uitgavensaldo die in 2002 zou worden afgerond, twee niet onaanzienlijke resultaten waren bereikt, nl. de volledige besteding van de communautaire gelden en de tenuitvoerlegging van de geplande maatregelen.

 

Kan de Commissie mededelen:

 

- wanneer de Italiaanse Republiek het definitieve evaluatieverslag heeft verzonden, ofwel welke termijn was voorzien voor de definitieve voltooiing van het programma?

 

- of en hoe vaak de Commissie om uitleg over en correcties van het definitieve verslag heeft verzocht?

 

- of het normaal is dat een programma dat in 1999 voltooid had moeten zijn, pas vier jaar later wordt afgesloten en dat er een jaar na de afsluiting nog geen definitief verslag beschikbaar is?

 

[1]  PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43.

Oorspronkelijke taal van de vraag: ITPB C 84 E van 03/04/2004
Juridische mededeling - Privacybeleid