Parlamentsfråga - E-0062/2004Parlamentsfråga
E-0062/2004

Diskriminering av doktorander från gemenskapen i Tyskland

SKRIFTLIG FRÅGA E-0062/04
från Giorgio Calò (ELDR) och Antonio Di Pietro (ELDR)
till kommissionen

I Tyskland har utländska doktorander, i enlighet med Max Plancksällskapets interna regler, inte som sina tyska kolleger tillgång till det reguljära arbetsavtalet BAT IIa/2, utan betalas genom ett stipendium som är befriat från skatt och sociala avgifter.

 

Denna diskriminering berör hundratals utländska studenter, varav en stor del kommer från gemenskapen, och får naturligtvis allvarliga konsekvenser för deras sociala trygghet och rättigheter, inte minst när det gäller hälso- och sjukvård.

 

Eftersom Max‑Plancksällskapet till 80 procent finansieras av allmänna medel måste det respektera fördragets grundläggande principer om icke-diskriminering, rätten för unionsmedborgare att fritt röra sig och uppehålla sig inom EU, etableringsfrihet och lika möjligheter.

 

Kan kommissionen med tanke på det grava åsidosättandet av dessa principer ingripa och snarast vidta åtgärder för att avlägsna denna uppenbara diskriminering av doktorander från gemenskapen i Tyskland?

EGT C 84 E, 03/04/2004