Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-1162/2004Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-1162/2004

Στρατολόγηση και χρησιμοποίηση παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις

5.4.2004

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-1162/04
υποβολή: Maurizio Turco (NI)
προς το Συμβούλιο

-  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού του 1951 και τη Διεθνή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού του 1989 που εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ·

 

-  έχοντας υπόψη το προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού σχετικά με τη συμμετοχή των παιδιών στις ένοπλες συγκρούσεις, το οποίο εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση τον Μάιο 2000 και τέθηκε σε ισχύ στις 12 Φεβρουαρίου 2002 που απαγορεύει στα συμβαλλόμενα μέρη να χρησιμοποιούν σε μάχες παιδιά κάτω των 18 ετών και να στρατολογούν στις ένοπλες δυνάμεις παιδιά κάτω των 16 ετών·

 

-  έχοντας υπόψη το καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (1998) το οποίο χαρακτηρίζει τη στρατολόγηση παιδιών κάτω των 15 ετών ως έγκλημα πολέμου·

 

-  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση αριθ. 182 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας η οποία περιλαμβάνει τη στρατολόγηση και την απασχόληση σε στρατιωτικές επιχειρήσεις ανηλίκων κάτω των 18 ετών, μεταξύ των χείριστων μορφών εργασίας ανηλίκων·

 

έχοντας υπόψη ότι,

 

-  σύμφωνα με εκτιμήσεις των Ηνωμένων Εθνών, πάνω από 300.000 αγόρια και κορίτσια μάχονται για λογαριασμό κυβερνητικών δυνάμεων ή αντιστασιακών ομάδων σε περισσότερες από 30 ένοπλες συγκρούσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, και ότι, συχνά, αφού αρπαχτούν από τα σπίτια τους, τα σχολεία ή τα στρατόπεδα προσφύγων και εξαναγκαστούν να πολεμήσουν, τα αγόρια αυτά υφίστανται ξυλοδαρμό ή δολοφονούνται αν προσπαθήσουν να το σκάσουν. Τα κορίτσια είναι ακόμα πιο ευάλωτα, διότι, συχνά, υφίστανται σεξουαλική εκμετάλλευση·

 

-  σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Α/58/546 - S/2003/1053 της 10ης Νοεμβρίου 2003, και κυρίως τα παραρτήματα Ι και ΙΙ, οι κυβερνήσεις που στρατολογούν ή χρησιμοποιούν παιδιά στρατιώτες σε καταστάσεις ένοπλης σύγκρουσης είναι: οι Ένοπλες Δυνάμεις του Μπουρούντι (FAB), η Ακτή του Ελεφαντοστού (FANCI), η Δημοκρατία του Κονγκό (FAC), η Λιβερία (FAL) και η Μυανμάρ (Tatmadaw Kyi), η Εθνική Μεταβατική Κυβέρνηση της Σομαλίας, το Κομμουνιστικό Κόμμα του Νεπάλ (PCN-Μαοϊστές) και το Σουδάν (SSUM, στρατεύματα που έχουν συμμαχήσει με την κυβέρνηση)·

 

Γνωρίζει το Συμβούλιο τα γεγονότα αυτά;

 

Συμφωνεί ότι, διατηρώντας συμφωνίες με τις χώρες που παραβιάζουν αυθαίρετα τα θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών παραβιάζει την αρχή της δημοκρατικής ρήτρας που περιέχεται στις ίδιες τις συμφωνίες;

 

Δεν θεωρεί ότι ενισχύοντας οικονομικά τις κυβερνήσεις αυτές ενισχύει έμμεσα τη διατήρηση των συγκεκριμένων τακτικών;

 

Ποιες πρωτοβουλίες προωθούνται και τι πρόοδοι έχουν επιτελεσθεί όσον αφορά την πρόταση της διάθεσης κονδυλίων για την αποστράτευση και την επανένταξη στην κοινωνία ανηλίκων που έχουν συμμετάσχει σε ένοπλες συγκρούσεις, την οποία προώθησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το ψήφισμα για τους ενήλικους στρατιώτες (Β4-1078, 1109, 1137, 1141 και 1155/98[1]);