Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-1164/2004Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-1164/2004

Rekruttering af børn til de væbnede styrker i EU-lande

5.4.2004

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-1164/04
af Maurizio Turco (NI)
til Rådet

Der henvises til artikel 6 og 7 i traktaten om Den Europæiske Union, til erklæringen om barnets rettigheder, der blev vedtaget i 1959 og til den internationale konvention om barnets rettigheder, som blev vedtaget på FN's generalforsamling i 1989. Der henvises desuden til den valgfrie protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter, som blev vedtaget på generalforsamlingen i maj 2000, og som trådte i kraft den 12. februar 2002.

 

Ifølge ILO-konvention nr. 182 hører rekruttering og brug af børn under 18 år i militære operationer til blandt de værste former for børnearbejde. Otte af de nuværende EU-lande rekrutterer børn under 18 år til deres væbnede styrker, nemlig Østrig, Det Forenede Kongerige, Tyskland, Irland, Frankrig, Italien, Nederlandene og Luxembourg. Tyskland, Luxembourg og Nederlandene har ikke ratificeret den valgfrie protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter, hvori det forbydes lande, der har tilsluttet sig protokollen at bruge børn under 18 år i kamp og at rekruttere børn under 16 år til de væbnede styrker. Ifølge organisationen Stop Using Child Soldiers rekrutterer Det Forenede Kongerige 16-årige børn til de væbnede styrker og sender sædvanligvis 17-årige i kamp.

 

Ifølge undersøgelser foretaget af det internationale Red Barnet er mere end 300.000 børn under 18 år aktivt indblandet i væbnede konflikter verden over. Yderligere er hundrede tusinder rekrutteret til hære i lande i Afrika, Asien, Europa og Amerika, dog ikke altid til væbnede konflikter.

 

Endelig er minimumsalderen for frivillig rekruttering forskellig i de forskellige EU-lande.

 

Er Rådet enigt i, at rekruttering af mindreårige til de væbnede styrker strider imod respekten for menneskerettighederne, den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder samt artikel 6.1 og 6.2 i traktaten om Den Europæiske Union?

 

Hvilke initiativer er blevet støttet, og hvilke resultater er der opnået som opfølgning af Europa-Parlamentets forslag om at afsætte midler til demobilisering og reintegration i samfundet af børn, der har deltaget i væbnede konflikter, jf. Parlamentets beslutning om børnesoldater (B4-1078, 1109, 1137, 1141 og 1155/98[1])?

 

Har Rådet planer om at forelægge et initiativ med henblik på, at medlemsstaterne indfører en minimumsalder på 18 år for frivillig rekruttering?