Parlamentin kysymys - E-1164/2004Parlamentin kysymys
E-1164/2004

Lasten värvääminen Euroopan unionin jäsenvaltioiden asevoimiin

5.4.2004

KIRJALLINEN KYSYMYS E-1164/04
esittäjä(t): Maurizio Turco (NI)
neuvostolle

Ottaen huomioon seuraavat seikat:

 

  Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artiklan määräykset

  vuonna 1959 annettu lapsen oikeuksien julistus ja YK:n yleiskokouksen vuonna 1989 hyväksymä yleissopimus lapsen oikeuksista

  lapsen oikeuksien yleissopimuksen valinnainen pöytäkirja lasten osallistumisesta aseellisiin selkkauksiin, jonka yleiskokous hyväksyi toukokuussa 2000 ja joka astui voimaan 12. helmikuuta 2002

  Kansainvälisen työjärjestön yleissopimuksessa nro 182 alle kahdeksantoistavuotiaiden värväys heidän käyttämisekseen aseellisissa selkkauksissa katsotaan kuuluvaksi lapsityön pahimpiin muotoihin

  kahdeksan Euroopan unionin nykyistä jäsenvaltiota (Itävalta, Yhdistynyt kuningaskunta, Saksa, Irlanti, Ranska, Italia, Alankomaat ja Luxemburg) värväävät alle kahdeksantoistavuotiaita asevoimiinsa

  Saksa, Luxemburg ja Alankomaat eivät ole ratifioineet lapsen oikeuksien yleissopimuksen valinnaista pöytäkirjaa lasten osallistumisesta aseellisiin selkkauksiin, jossa kielletään sopimusvaltioita käyttämästä alle kahdeksantoistavuotiaita vihollisuuksissa ja värväämästä asevoimiin alle kuusitoistavuotiaita

  Stop the Use of Child Soldiers -yhteenliittymän mukaan Yhdistynyt kuningaskunta värvää asevoimiinsa kuusitoistavuotiaita ja lähettää taisteluihin usein seitsemäntoistavuotiaita

  Pelastakaa lapset -järjestön tekemän tutkimuksen mukaan yli kolmesataatuhatta alle kahdeksantoistavuotiasta on osallisina aseellisissa selkkauksissa eri puolilla maailmaa; sen lisäksi sadattuhannet muut ovat värvättyinä asepalvelukseen Afrikan, Aasian, Euroopan ja Amerikan maissa, vaikka eivät osallistukaan jatkuvasti aseellisiin selkkauksiin

  Euroopan unionin jäsenvaltioissa vapaaehtoiseen värväytymiseen vaadittava vähimmäisikä vaihtelee,

 

pyydän neuvostoa vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

 

Onko neuvosto yhtä mieltä siitä, että alaikäisten värvääminen asevoimiin on ristiriidassa ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen kanssa, kun otetaan huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 1 ja 2 kohdan määräykset?

 

Mitä aloitteita on esitetty ja mitä tuloksia saavutettu aseellisiin selkkauksiin osallistuneiden lasten demobilisointia ja heidän integroimistaan takaisin osaksi yhteiskuntaa koskevan pyynnön suhteen, jonka Euroopan parlamentti esitti lapsisotilaista antamassaan päätöslauselmassa (B4-1078, 1109, 1137, 1141 ja 1155/98[1])?

 

Aikooko neuvosto esittää jäsenvaltioille aloitteen, jotta ne sopisivat vapaaehtoiseen värväytymiseen vaadittavaksi vähimmäisiäksi kahdeksantoista vuotta?