Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 42kWORD 17k
5 april 2004
E-1165/2004

SKRIFTLIG FRÅGA E-1165/04

från Maurizio Turco (NI)

till kommissionen


  Angående: Rekrytering av barn till väpnade styrkor i EU-länderna

Frågeställaren vill erinra om

  artiklarna 6 och 7 i EU-fördraget,

  deklarationen om barnets rättigheter som antogs 1959 samt den internationella konventionen om barnets rättigheter som antogs av FN:s generalförsamling 1989,

  det fakultativa protokollet till konventionen om barnets rättigheter om barn i väpnade konflikter som antogs av generalförsamlingen i maj 2000 och trädde i kraft den 12 februari 2002, och fästa uppmärksamhet vid nedanstående uppgifter.

  I ILO:s konvention 182 betraktas rekrytering och användning av barn under 18 år i militäroperationer som en av de värsta formerna av barnarbete.

  I åtta nuvarande EU-länder rekryteras barn under 18 år till de väpnande styrkorna, dvs. i Österrike, Förenade kungariket, Tyskland, Irland, Frankrike, Italien, Nederländerna och Luxemburg.

  Tyskland, Luxemburg och Nederländerna har inte ratificerat det fakultativa protokollet till konventionen om barnets rättigheter om barn i väpnade konflikter som förbjuder signatärstaterna att använda barn under 18 år i strid och att rekrytera barn under 16 år till de väpnade styrkorna.

  Enligt organisationen Stop Using Child Soldiers rekryterar Förenade kungariket 16-åriga ungdomar till de väpnade styrkorna och skickar vanligtvis ut 17‑åringar i strid.

  Organisationen Save the Children fastställer i en av sina undersökningar att mer än 300 000 barn under 18 år aktivt deltar i väpnade konflikter i hela världen, och att hundratusentals barn utöver dessa – även om de inte kontinuerligt deltar i väpnade konflikter - rekryterats i arméer i olika länder i Afrika, Asien, Europa och Nord- och Sydamerika.

  Betydande skillnader föreligger mellan EU-länderna när det gäller minimiåldern för frivillig rekrytering.

 

Anser inte kommissionen att rekrytering av barn till väpnade styrkor står i strid med den respekt för de mänskliga rättigheterna och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna som fastställs i artikel 6.1 och 6.2 i fördraget om Europeiska unionen?

 

Vilka åtgärder har vidtagits och vilka resultat har uppnåtts avseende förslaget om att avsätta resurser för demobilisering och återintegrering i samhället av barn som deltagit i väpnade konflikter, ett förslag som Europaparlamentet lagt fram i sin resolution om barnsoldater (B4‑1078, 1109, 1137, 1141 och 1155/98[1])?

 

Överväger kommissionen att vidta åtgärder mot medlemsländerna för att förmå dessa att anta en minimiålder på 18 år för frivillig rekrytering?

 

[1]  EGT C 98, 9.4.1999, s. 297.

Frågans originalspråk: IT 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy