Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 31kWORD 8k
5 oktober 2004
E-2280/04
SKRIFTLIG FRÅGA E-2280/04
från Horst Schnellhardt (PPE-DE)
till kommissionen

 Angående:  Lagförslag från den nuvarande kommissionen (under Prodis ordförandeskap)
 Skriftligt svar 

1. Hur många förslag översändes under valperioden 1999-2004 till parlamentet för behandling?

2.  Hur fördelar sig förslagen:

Grönböcker
Vitböcker
Meddelanden
Handlingsplaner
Direktiv
Förordningar

3. Hur fördelas direktiven och förordningarna på de enskilda generaldirektoraten?

4. Hur många sidor omfattar det nu gällande ”Acquis communautaire” (gemenskapens regelverk)?

5. Vilka av kommissionens framlagda lagförslag avvisades av Europaparlamentet eller rådet?

Frågans originalspråk: DEEGT C 125, 29/05/2006
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy