Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 34kWORD 10k
29. oktober 2004
E-2710/04
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-2710/04
af Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)
til Kommissionen

 Om:  Det græske nationale ejendomsregister
 Skriftlig besvarelse 

Eftersom oprettelsen af et nationalt ejendomsregister er et projekt af allerstørste betydning bl.a. for Grækenlands økonomiske udvikling, og siden der i forbindelse med gennemførelsen af projektet er opstået problemer og komplikationer samt under henvisning til, at den tidligere græske regering den 3. februar 2004 bekendtgjorde, at Kommissionens tjenestegrene havde godkendt en plan for et operativt program med titlen »informationsteknologisk datainfrastruktur for et moderne ejendomsregister«, bedes Kommissionen besvare følgende:

1. Præcis hvilke projekter er indeholdt i den ovennævnte plan for et operativt program, og hvad er det samlede budget for dette program (nationale midler og EU-midler)?
2. I hvor høj grad er der generelt sket fremskridt med hensyn til oprettelsen af det græske ejendomsregister, og er disse fremskridt tilfredsstillende? Hvilke vanskeligheder er der opstået, og hvornår forventer Kommissionen eller de ansvarlige græske myndigheder nøjagtigt, at projektet vil være fuldført?
3. Hvilke beløb er der afsat til fortsættelsen af arbejdet med oprettelsen af ejendomsregistret? Vil der blive ydet EU-støtte, og i givet fald hvor meget?

Forespørgslens originalsprog: ELEFT C 125 af 29/05/2006
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik