Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-2710/2004Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-2710/2004

Det græske nationale ejendomsregister

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-2710/04
af Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)
til Kommissionen

Eftersom oprettelsen af et nationalt ejendomsregister er et projekt af allerstørste betydning bl.a. for Grækenlands økonomiske udvikling, og siden der i forbindelse med gennemførelsen af projektet er opstået problemer og komplikationer samt under henvisning til, at den tidligere græske regering den 3. februar 2004 bekendtgjorde, at Kommissionens tjenestegrene havde godkendt en plan for et operativt program med titlen »informationsteknologisk datainfrastruktur for et moderne ejendomsregister«, bedes Kommissionen besvare følgende:

EFT C 125 af 29/05/2006