Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 32kWORD 9k
29. lokakuuta 2004
E-2710/04
KIRJALLINEN KYSYMYS E-2710/04
esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)
komissiolle

 Aihe:  Kreikan kansallinen maarekisteri
 Kirjallinen vastaus 

Kun otetaan huomioon, että kansallisen maarekisterin laatiminen on mitä merkittävin hanke, muun muassa Kreikan taloudellisen kehityksen kannalta, että hankkeen täytäntöönpanon yhteydessä on ilmennyt ongelmia ja komplikaatioita ja että 3. helmikuuta 2004 silloinen Kreikan hallitus ilmoitti komission yksiköiden hyväksyneen luonnoksen toimintaohjelmaksi nimeltä ”Tieto- ja tietotekniikkainfrastruktuuri nykyaikaista maarekisteriä varten”, kysyn komissiolta:

1. Mitkä tarkalleen sanoen ovat edellä mainittuun toimintaohjelmaluonnokseen sisältyvät hankkeet, ja mikä on niiden kokonaisbudjetti (kansalliset ja yhteisön varat)?
2. Minkäasteista edistystä yleisemmin on saavutettu tähän mennessä kreikkalaisen kansallisen maarekisterin laatimisessa ja pidetäänkö saavutettua edistystä tyydyttävänä? Mitä vaikeuksia on ilmennyt, ja mikä on komission tai toimivaltaisten kreikkalaisten viranomaisten arvio siitä, kuinka paljon aikaa hankkeen loppuun saattamiseen tarkalleen tarvitaan?
3. Minkälaisia summia on varattu maarekisterin laatimisen jatkamiseen, saako se yhteisön rahoitusta, ja mitä tämä rahoitus on?

Kysymyksen alkukieli: ELEYVL C 125, 29/05/2006
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö