Parlamentsfråga - E-2710/2004Parlamentsfråga
E-2710/2004

  Nationellt grekiskt fastighetsregister

  20.10.2004

  SKRIFTLIG FRÅGA E-2710/04
  från Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)
  till kommissionen

  Utarbetandet av ett nationellt fastighetsregister är ett projekt av yttersta vikt, bland annat för Greklands ekonomiska tillväxt. Projektet har emellertid kantats av problem och förseningar. Den 3 februari 2004 meddelade den dåvarande grekiska regeringen att kommissionen godkänt ett förslag till ett operativt program med titeln ”Infrastruktur för data och informationsteknik för ett modernt fastighetsregister”. Med tanke på detta undrar jag följande:

  EGT C 125, 29/05/2006