Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 33kWORD 10k
29 oktober 2004
E-2710/04
SKRIFTLIG FRÅGA E-2710/04
från Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)
till kommissionen

 Angående:  Nationellt grekiskt fastighetsregister
 Skriftligt svar 

Utarbetandet av ett nationellt fastighetsregister är ett projekt av yttersta vikt, bland annat för Greklands ekonomiska tillväxt. Projektet har emellertid kantats av problem och förseningar. Den 3 februari 2004 meddelade den dåvarande grekiska regeringen att kommissionen godkänt ett förslag till ett operativt program med titeln ”Infrastruktur för data och informationsteknik för ett modernt fastighetsregister”. Med tanke på detta undrar jag följande:

1. Exakt vilka projekt ingår i förslaget till operativt program, och vad är dess totala budget (nationella medel och gemenskapsmedel)?
2. Vilka framsteg har rent allmänt gjorts så här långt i utarbetandet av det nationella grekiska fastighetsregistret? Om dessa framsteg anses tillfredsställande, vilka svårigheter har noterats och hur bedömer kommissionen eller de behöriga grekiska myndigheterna utsikterna för att projektet skall avslutas i tid?
3. Vilka belopp är planerade för det fortsatta arbetet med fastighetsregistret? Skall gemenskapen bidra med någon finansiering, och i så fall vilken?

Frågans originalspråk: ELEGT C 125, 29/05/2006
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy