Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-0545/2005(ASW)Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-0545/2005(ASW)
Το έγγραφο δεν υπάρχει στη γλώσσα σας. Σας προτείνεται η εκδοχή του σε άλλη γλώσσα, από αυτές που περιλαμβάνονται στο μενού των γλωσσών

Answer given by Mr Frattini on behalf of the Commission

The Commission would refer the Honourable Members to its answer to written 2616/04 by Mr Guidoni and Mr Rizzo[1]

OJ C 299, 08/12/2006