Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-0545/2005Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-0545/2005

Udvisninger fra Lampedusa

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-0545/05
af Monica Frassoni (Verts/ALE) , Martine Roure (PSE) , Baroness Sarah Ludford (ALDE) , Giusto Catania (GUE/NGL) , Kathalijne Buitenweg (Verts/ALE) , Hélène Flautre (Verts/ALE) , Giovanni Fava (PSE) , Jean Lambert (Verts/ALE) , Luciana Sbarbati (ALDE) og Nicola Zingaretti (PSE)
til Kommissionen

I oktober 2004 udviste de italienske myndigheder nær ved 1.500 bådflygtninge, der var strandet på øen Lampedusa, til Libyen. Der er tale om, at Italien har etableret en reel luftbro til Libyen.

Mener Kommissionen ikke, at denne handling krænker de grundlæggende principper, som Den Europæiske Union er forpligtet af, navnlig den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettighederne og de grundlæggende friheder, charteret om grundlæggende rettigheder samt Genève-konventionen om flygtninge, der forbyder kollektive udvisninger, garanterer retten til adgang til asylproceduren og anerkender »non-refoulement«-princippet (ingen sendes tilbage til forfølgelse)?

Hvilke initiativer har Kommissionen taget til at standse udvisningerne fra Lampedusa og kræve af Italien, at landet overholder dets forpligtelser i henhold til folke- og fællesskabsretten?

EFT C 299 af 08/12/2006