Parlamentin kysymys - E-0545/2005Parlamentin kysymys
E-0545/2005

Lampedusan maastakarkotukset

KIRJALLINEN KYSYMYS E-0545/05
esittäjä(t): Monica Frassoni (Verts/ALE) , Martine Roure (PSE) , Baroness Sarah Ludford (ALDE) , Giusto Catania (GUE/NGL) , Kathalijne Buitenweg (Verts/ALE) , Hélène Flautre (Verts/ALE) , Giovanni Fava (PSE) , Jean Lambert (Verts/ALE) , Luciana Sbarbati (ALDE) ja Nicola Zingaretti (PSE)
komissiolle

Italian viranomaiset karkottivat lokakuussa 2004 Libyaan noin 1500 venepakolaista, jotka olivat päässeet Lampedusan saarelle. Italia on ottanut käyttöön todellisen ilmasillan Libyaan.

Eikö komission mielestä kyseinen toimenpide riko Euroopan unionia velvoittavia perusperiaatteita eli EU:n yleissopimuksia ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisesta, Euroopan unionin perusoikeuskirjaa ja pakolaisia koskevaa Geneven yleissopimusta, jossa kielletään joukkomaastakarkotukset ja jossa taataan oikeus tutustua turvapaikkamenettelyyn ja tunnustetaan palauttamiskiellon periaate?

Mihin toimiin komissio on ryhtynyt Lampedusan maastakarkotusten lopettamiseksi ja vaatiakseen Italiaa kunnioittamaan kansainvälisen oikeuden ja yhteisön oikeuden mukaisia velvollisuuksiaan?

EYVL C 299, 08/12/2006