Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-4368/2005Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-4368/2005

  Manglende advarselsskilte om miner fra krigen i Kroatiens kystområder, som turister i tiltagende grad igen besøger

  SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-4368/05
  af Erik Meijer (GUE/NGL)
  til Kommissionen

  1. Har Kommissionen kendskab til, at der i Kroatien stadigvæk ligger miner i jorden ikke kun i landets indre langs fronterne fra perioden 1992-­1995 ved grænserne til de områder, som er afskærmet fra den nye stat af de serbiske indbyggere og den jugoslaviske hær, men at der i den periode også blev lagt miner ud i stor afstand rundt om militærforlægninger på øerne i Adriaterhavet og langs kysten?

  2. Har Kommissionen kendskab til, at næsten 500 mennesker i Kroatien efter 1995 har været involveret i ulykker med miner, der eksploderede, og at disse ulykker i de fleste tilfælde medførte, at disse mennesker mistede fod og underben, og i nogle tilfælde resulterede i yderligere læsioner eller i døden, og at fem personer i mellemtiden har været ude for ulykker på øen Vis, der ligger i Adriaterhavet ud for kysten ved Split?

  3. Har Kommissionen kendskab til den skæbne, som den unge nederlandske arkæolog Tesse Stek har lidt, som i juli 2005 gik ind på et område ved siden af en landevej på øen Vis i nærheden af Komiza, hvor der ikke var opstillet forbudsskilte eller advarselskilte eller foretaget andre markeringer, og som mistede et af sine ben i en eksplosion?

  4. Har Kommissionen kendskab til, at den i spørgsmål 3 nævnte ulykke fandt sted ved et udsigtspunkt for turister (panorama), og at der også i det område er mange turister, som foretager »paragliding« langs bjergskåningerne, hvorved de kan ramme jorden på uforudsigelige steder?

  5. Har Kommissionen kendskab til, at de lokale myndigheder i Vis ikke havde kendskab til disse omstændigheder, og at det kroatiske forsvarsministerium udtrykkeligt benægtede, at der fandtes miner, men at de omkringboende erklærede, at alle vidste det? Hvorfor har de ansvarlige myndigheder undladt at opstille tydelige advarsler for ikke stedkendte besøgende om, at der findes farlige krigsefterladenskaber, og at gøre opmærksom på, at man skal undgå områder, der ikke er ryddet fuldstændigt for miner?

  6. Har Kommissionen til hensigt at rette henvendelse til den kroatiske regering i denne sag for at gøre opmærksom på både den uacceptable fare for de mange turister fra de nuværende EU-medlemsstater og ulemperne i forbindelse med videreudviklingen af turistmulighederne i den sandsynligvis fremtidige EU-­medlemsstat Kroatien, hvis dette skjulte problem bliver mere og mere kendt, og man undlader at foretage en fuldstændig minerydning og opstille meget tydelige advarselsskilte i endnu ikke ryddede områder?

  7. Hvilken støtte kan EU og dens medlemsstater tilbyde Kroatien i førtiltrædelsesperioden med henblik på gennemførelse af en hurtigere minerydning og bedre information af besøgende?

  Kilde: TV Nederland 3, nyhedsprogrammet Nova, den 12.11.2005.

  EFT C 327 af 30/12/2006