Parlamentsfråga - E-0154/2006Parlamentsfråga
E-0154/2006

Förstörelse av gravmonument på den armeniska kyrkogården i Djoulfa i Azerbajdzjan

SKRIFTLIG FRÅGA E-0154/06
från Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE)
till kommissionen

Den 1500 år gamla kyrkogården i Djoulfa, som ligger i provinsen Nakhitchevan i Azerbajdzjan, har utan tvekan ett oskattbart historiskt och kulturellt värde. Man har på denna plats räknat till mer än tio tusen gravstenar – fint skulpterade votivstelar, vissa av dem ända från 700‑talet. Monumenten på kyrkogården har emellertid på senare tid utsatts för en massiv förstörelse från de azeriska myndigheternas sida.

Oberoende av konflikten mellan Azerbajdzjan och Armenien, och med tanke på att kyrkogården i Djoulfa tillhör mänsklighetens kulturarv, vilka åtgärder planerar kommissionen att vidta för att bidra till att skydda denna plats?

EGT C 328, 30/12/2006