Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-4160/2006Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-4160/2006

FN's havretskonvention og Tyrkiets optagelse i EU

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-4160/06
af Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)
til Kommissionen

FN's havretskonvention er ratificeret af Det Europæiske Fællesskab og udgør en del af den gældende fællesskabsret. De ti nye medlemsstater har i kraft af punkt 6 i deres tiltrædelsesakt ligeledes ratificeret denne konvention, som det var krævet. Kommissionen bedes besvare følgende:

Skal Tyrkiet som led i tiltrædelsesforhandlingerne tiltræde havretskonventionen, der nu udgør en del af den gældende fællesskabsret? Hvornår vil dette kapitel blive taget op til behandling ifølge Kommissionens tidsplan?

EFT C 329 af 30/12/2006