Parlamentin kysymys - E-4160/2006Parlamentin kysymys
E-4160/2006

Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimus ja Turkin liittyminen Euroopan unioniin

KIRJALLINEN KYSYMYS E-4160/06
esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)
komissiolle

Euroopan yhteisö on ratifioinut Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen, joka on tästedes osa yhteisön säännöstöä. Liittymisasiakirjan 6 kohdassa annettujen määräysten mukaisesti kymmenen uutta jäsenvaltiota ovat nekin ratifioineet tämän yleissopimuksen, aivan kuten niiltä vaadittiin.

Voiko komissio vastata seuraaviin kysymyksiin:

Onko Turkin osana liittymisneuvotteluja liityttävä merioikeusyleissopimukseen, joka vastedes on osa yhteisön säännöstöä? Milloin komission neuvotteluaikataulun mukaan tätä kohtaa on tarkoitus käsitellä?

EYVL C 329, 30/12/2006