Parlementaire vraag - E-4160/2006Parlementaire vraag
E-4160/2006

Verdrag van de Verenigde Naties inzake het zeerecht en de toetreding van Turkije tot de EU

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-4160/06
van Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)
aan de Commissie

Het Verdrag van de Verenigde naties inzake het zeerecht is geratificeerd door de Europese Unie en behoort daarmee tot het acquis van de Gemeenschap. Volgens de bepalingen van artikel 6 van hun toetredingsakte hebben ook de tien nieuwe lidstaten dit verdrag geratificeerd en verklaard dat zij zich aan dat verdrag gebonden achten.

Kan de Commissie antwoord geven op de volgende vragen?

Moet Turkije bij de onderhandelingen over toetreding instemmen met het Verdrag inzake het zeerecht, dat nu deel uitmaakt van het acquis van de Gemeenschap? Wanneer komt dit hoofdstuk in het tijdschema van de Commissie aan de orde?

PB C 329 van 30/12/2006