Parlamentsfråga - E-4160/2006Parlamentsfråga
E-4160/2006

FN:s havsrättskonvention och Turkiets EU‑inträde

SKRIFTLIG FRÅGA E-4160/06
från Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)
till kommissionen

FN:s havsrättskonvention har ratificerats av gemenskapen och den är en del av gemenskapens regelverk. De tio nya medlemsstaterna har också genom punkt 6 i anslutningsakterna ratificerat denna konvention.

Jag vill fråga kommissionen följande:

Måste Turkiet träda in i havsrättskonventionen, som numera är en del av gemenskapens regelverk, under inträdesförhandlingarna? När skall denna del av förhandlingarna behandlas, enligt kommissionens tidsplan?

EGT C 329, 30/12/2006