Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 37kWORD 24k
17 oktober 2006
E-4449/06
SKRIFTLIG FRÅGA E-4449/06
från Hiltrud Breyer (Verts/ALE)
till kommissionen

 Angående: Mystiska väderleksfenomen över norra Tyskland
 Skriftligt svar 

Känner kommissionen till att det i olika seriösa massmedier rapporterats om mystiska fenomen på himlen över norra Tyskland? Redan i juli 2005 skulle det på radarskärmarna vid olika väderstationer ha registrerats något som verkade som ett upp till 400 km långt moln, trots att det varken regnade eller var mulet. I slutet av mars 2006 upprepade sig detta oförklarliga radarfenomen. Meteorologerna står inför en gåta, men är i alla fall ense om att ”fenomenet” inte har någon naturlig förklaring, såsom flygande fåglar eller jetbränsle från flygplan. Felaktiga observationer i radaranläggningarna kan också uteslutas, eftersom samma bilder iakttagits på skärmarna i Nederländerna, Emden och Hannover, oberoende av varandra. Meteorologer på alla håll i Förbundsrepubliken Tyskland förmodar att det ligger militära experiment bakom dessa fenomen. Som exempel kan nämnas att meteorologen Jörg Asmus från Tysklands väderlekstjänst (Deutscher Wetterdienst) förmodar att man från militärt håll antingen velat framkalla väderleksförändringar eller också simulerat terroristangrepp (jfr tidskriften Der Spiegel, nr 13/2006). Fysiker från Tysklands luft- och rymdfartscentral (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) samt geovetenskapsmän från försvarsmakten kommer till det resultatet, att partiklar släppts ut i atmosfären för att störa nederbördsradarn. Också inom Tysklands miljöverk (Umweltbundesamt) tar man allvarligt på fenomenet. Vilken kännedom har kommissionen om dessa fenomen som inrapporterats från norra Tyskland?

1. Hur utvärderas respektive förklaras fenomenen?

2. Delar kommissionen den uppfattning som gjorts gällande från meteorologer, geologer och fysiker, nämligen att dessa oförklarliga väderleksfenomen och radarbilder måste röra sig om militära experiment, eftersom det annars inte finns någon seriös förklaring till dem?

3. Har kommissionen kännedom om några motsvarande militära försök över norra Tyskland som handlat om försvar mot terror eller påverkan av miljön?

4. Är det skäl att befara att dessa försök kommer att medföra hälsorisker eller andra risker för människor och miljö?

5. Vilken EU‑myndighet är eller skulle vara ansvarig för information om sådana militära försök?

6. Enligt vilka normer är sådana experiment tillåtna?

Frågans originalspråk: DEEGT C 329, 30/12/2006
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy