Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-0089/2007Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-0089/2007

Fluskiselsyre

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-0089/07
af Kathy Sinnott (IND/DEM)
til Kommissionen

Fluskiselsyre, der anvendes i drikkevand i Irland, er et meget ustabilt og meget giftigt forurenende stof, der for både mennesker, dyr og akvatiske organismer er uegnet til indtagelse. Fluskiselsyre er ikke tilladt i levnedsmidler, kosttilskud eller i tilsætningsstoffer i levnedsmidler. Det er heller ikke et godkendt lægemiddel. Fluskiselsyre forefindes ofte i levnedsmidler og drikkevarer i Irland, da disse fremstilles af drikkevand tilsat fluorforbindelser. Ingen af disse produkter er mærket med oplysninger om, at de indeholder fluskiselsyre.

Fluor er en kumulativ gift, og konsekvenserne for sundheden i befolkningen, når den kronisk bliver udsat for fluskiselsyre, er ikke blevet undersøgt, på trods af en foruroligende stigning i fluorforgiftning i Irland. Omkring tre millioner mennesker i Irland bliver dagligt udsat for dette forurenende stof, der er utestet og ulovligt, og har ingen mulighed for at fastslå, hvor meget af stoffet de bliver udsat for, da der ikke er krav om, at mærkningen af levnedsmidler og drikkevarer skal oplyse, hvor meget fluor produkterne indeholder, eller i hvilken form det optræder. Ved forskning i fluorforbindelser er det normalt en mere stabil og mindre giftig form af stoffet, der undersøges, f.eks. natriumfluorid, der kan findes i tandpasta. Denne giftige form for fluorforbindelse undersøges ikke i fluor-forskningen.

EFSA (Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet) har den 24. november 2006 over for mig bekræftet, at den indtil nu ikke har undersøgt spørgsmålet om Fluskiselsyre, eftersom EFSA ikke er ansvarlig for at vurdere virkningerne af behandlinger af drikkevand, da vand i vandforsyningssystemet ikke henhører under dens kompetenceområde.

Jeg er foruroliget over, at Fluskiselsyre, som drikkes af indbyggerne i min valgkreds, ikke er omfattet af en EFSA-undersøgelse, og at der ikke engang er udført en grundlæggende sikkerhedsundersøgelse. Oplysningerne om fluor fra EFSAs paneler behandler ikke nogen af de foruroligende spørgsmål, der opstår i forbindelse med Fluskiselsyre.

EFSA må tage ansvaret for at efterprøve ethvert sikkerhedsspørgsmål, der opstår som følge af indtagelse af tilsætningsstoffer i vand som en ingrediens i et levnedsmiddel inden for EU. En af dem — nemlig indtagelsen af Fluskiselsyre i drikkevand i Irland — er anledning til udbredt bekymring.

Er Kommissionen enig i, at en undersøgelse om Fluskiselsyre i drikkevand bør gennemføres? Er Kommissionen enig i, at Fluskiselsyre bør forbydes i irsk drikkevand?

EFT C 293 af 05/12/2007